OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Radan Vasić, bachelor-inžinjer rudarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2
Tuzla, 08.12..2021. god.

O B J A V L J U J E

Radan Vasić, bachelor-inžinjer rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Izbor kompleksa bager-kamion u funkciji dužine transporta na primjeru PK-Bogutovo Selo Ugljevik, dana 17.12.2021. godine , sa početkom u 12 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Tihomir Knežiček, redovni profesor, uno Površinska eksploatacija mineralnih sirovina, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli,
  2. Dr.sci. Samir Nurić, redovni profesor, uno Površinska eksploatacija mineralnih sirovina, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli,
  3. Dr.sci.Muhidin Brčaninović, docent, uno Površinska eksploatacija mineralnih sirovina, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA


Cilj magistarskog rada je da se na konkretnom primjeru površinskog kopa „Bogutovo Selo“ Ugljevik prikaže metodologija izbora utovatno transpornog sistema bager – kamion. U radu je prezentovan egzaktan matematski model za izbor utovarno-transportnog kompleksa bager-kamioni sa aspekta optimalnog masenog modula. Po ovoj metodologiji izvršen je proračun parametara kompleksa koji se primjenjuju na površinskom kopu “Bogutovo Selo” Ugljevik. Usklađivanje diskontinuiranog utovarno-transportnog kompleksa bager-kamioni jedan je od značajnih zadataka za održanje proizvodnje u granicama ekonomski opravdane.
Ključne riječi: kompleks bager-kamion, usklađenost, površinski kop.