OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Sadik Sinanović, bachelor inženjer zaštite okoline

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 11.05.2021. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Sadik Sinanović, bachelor inženjer zaštite okoline će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Fizičko hemijska analiza i proračun bilansa tehnoloških otpadnih voda u Global Ispat Koksnoj Industriji Lukavac“, na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 25.05.2021. godine u 11:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr.sci. Edisa Papraćanin, docent
  uža naučna oblast „Hemijsko inženjerstvo“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. dr.sci. Abdel Đozić, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Inženjerstvo zaštite okoline“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. dr.sci. Indira Šestan, docent
  uža naučna oblast „Fizikalna hemija i elektrohemija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.

Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr.sc. Vedran Stuhli, docent za užu naučnu oblast “Inženjerstvo zaštite okoline” na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 

REZIME RADA

U ovom radu su opisani i analizirani tokovi vode u Global Ispat Koksnoj Industriji Lukavac (GIKIL), sa posebnim naglaskom na tokove otpadnih voda i njihovo prečišćavanje. Ulaz vode u proizvodni kompleks počinje u postrojenju „Filter stanica“, a završava nakon upotrebe i prečišćavanja u recipijentu, rijeci Spreči. Osim toka vode, detaljno su proučena i i postrojenja koja je koriste, a šematski prikazi su, uz karakteristike postrojenja, poslužili i za proračun materijalnog bilansa tehnoloških otpadnih voda. Uzimanje i korištenje industrijske vode kao i nastajanje otpadnih voda predstavljeno je preko nekoliko proizvodnih sredina: priprema vode na filter stanici, priprema uglja i koksovanje, kondenzacija isparljivih komponenata koksnog gasa, produkcija amonijum sulfata, produkcija toplinske i električne energije i biološki tretman otpadnih voda. Kvalitet vode u GIKIL-u, nakon ispitivanja i analize jasno pokazuje da je neophodno izvršiti poboljšanje instaliranih procesnih jedinica za prečišćavanje otpadnih voda. Bilansni proračuni izvršeni su na osnovu projektovanih parametara za određena postrojenja, ali i za kompletnu kompaniju. Također, istim principom je proračunat i ukupni bilans otpadnih voda, kao i bilans nakon tretiranja u postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda.

Ključne riječi: otpadne vode, postrojenje za prečišćavanje, proračun bilansa, analiza