OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Safet Planjac, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 29.11.2022. godine


O B A V I J E S T


Safet Planjac, bachelor logopedije i audiologije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Procesuiranje ortografskih reprezentacija tokom vizualnog prepoznavanja riječi”, dana 15.12.2022. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Leila Begić, vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti “Logopedija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Mirela Duranović, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “Logopedija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član – mentor.
  3. Dr.sci. Zamir Mrkonjić, redovni profesor, na užoj naučnoj oblasti “Logopedija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, clan.

Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Lejla Junuzović-Žunić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Logopedija“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA


Cilj istraživanja bio je ispitati trenutno stanje i steći bolji uvid u logopedski rad u kontekstu bilingvizma i jezičkih poremećaja na području Bosne i Hercegovine. U okviru navedenog utvrdila se zastupljenost bilingvalnih govornika u logopedskoj praksi, jezici s kojima se služe bilingvalni govornici u logopedskoj praksi, stavovi o pripremljenosti logopeda prilikom procjene bilingvalnih govornika, tehnike i mjere procjene koje se koriste u logopedskoj praksi s bilingvalnim govornicima, te povezanost obrazovanja logopeda u području bilingvizma sa praktičnim pitanjima o uključenju u terapiju i savjetovanju roditelja bilingvalne djece. Provedena je anketa „Stanje logopedske prakse u kontekstu bilingvizma na području Bosne i Hercegovine“ na koju je odgovorio 61 logoped širom Bosne i Hercegovine, putem platforme Google Obrasci. Rezultati su pokazali da logopedi u BiH rade sa bilingvalnim klijentima manje od 10%. Najčešći jezici kojima se služe bilingvalni govornici jesu engleski, njemački i romski, dok 93,4% logopeda govori neki strani jezik. Najčešći problem koji se javlja jeste nedostatak razvojnih normi i standardiziranih mjera procjene za druge jezike. Najčešća tehnika kojom se logopedi služe jeste intervjuisanje porodice pojedinca o njegovim jezičkim sposobnostima, dok je neformalna procjena oba jezika pojedinca najčešća mjera procjene. U odnosu na činjenicu konstantnog rasta broja bilingvalnih govornika, samim tim u budućnosti postoji i veća mogućnost praktičnog rada logopeda u kontekstu dvojezičnosti. Rezultati provedenog istraživanja pružaju bolji uvid u potrebe za unaprjeđenje stručnosti logopeda, ali i prikaz prednosti i nedostataka u okviru planiranja procjene i tretmana a sve s ciljem osnaživanja logopedske struke u kontekstu dvojezičnosti.

Ključne riječi: bilingvizam, logopedska praksa, jezički poremećaji