OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Sajma Huremović, diplomirani veterinar

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 04.03.2021. godina

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta


O B J A V L J U J E


Sajma Huremović, diplomirani veterinar javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Osjetljivost bakterijskih sojeva izolovanih u slučajevima mastitisa krava na antibiotike i eterična ulja“, dana 12.03.2021. godine u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 14 sati
pred Komisijom u sastavu:

 1.  Dr.sc. Suad Širanović, docent, predsjednik
  Uža naučna oblast ”Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija”
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 2. Dr.sc. Snježana Hodžić, redovni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast ”Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija”
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 3. Dr.sc. Edina Hajdarević, vanredni profesor, član
  Uža naučna oblast ”Biosistematika i morfologija životinja ”
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
  Nakon

Zamjenski član dr.sc. Amela Hercegovac, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Mastitis je upalna reakcija vimena kod krava koju uzrokuju mikroorganizmi, hemijske ili mehaničke povrede. Bakterijski mastitis uzrokuje nekoliko vrsta bakterija. Navedeni patogeni spadaju u dvije glavne grupe: kontagiozni mastitisi uzrokovani bakterijskim vrstama Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Mycoplasma bovis i ubikvitarne bakterije E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp. Trenutno se umjesto upotrebe antibiotika traže nove strategije za smanjenje ovog kliničkog zdravstvenog problema. Osnovni cilj istraživanja ovog magistarskog rada jeutvrđivanje osjetljivosti bakterijskih sojeva uzročnika mastitisa na antibiotike i eterična ulja origana (Origanum compactum, Origanum majorana) i timijana (Thymus serpyllum). U istraživanju su se koristili uzorci sekreta vimena muznih krava sa područja Kalesije i Gradačca dobiveni mašinskim i ručnim načinom muže uzetih u periodu oktobar 2018 – oktobar 2019. godine. Analizirali su se uzorci 200 mliječnih grla sa različitim periodima laktacije i starosti. U 8,5% (17/200) uzoraka identifikovane su koagulaza negativne stafilokoke (KNS). Enterococcus faecalis je identifikovan u 5% (10/200) uzoraka, a E. coli je izolovana iz 26% (52/200) uzoraka. Najjača
antimikrobna aktivnost na sve testirane izolate E. coli, KNS i Enterococcus faecalis ustanovljena je za eterično ulje O. compactum. Kombinacije sva tri eterična ulja, testirane na sve odabrane izolate (izuzev jednog izolata Enterococcus faecalis) nisu prelazile index frakcione inhibitorne koncentracije od 0,5 (FIC vrijednosti), pri čemu su interakcije ovih eteričnih ulja označene kao sinergističke, što znači da pojedine komponente jednog eteričnog ulja znatno pojačavaju efekat drugog eteričnog ulja te daju zajednički pozitivni efekat.