OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Sajra Kasić, bachelor matematike i fizike

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 15.05.2023. godina

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta

O B J A V L J U J E


Sajra Kasić, bachelor matematike i fizike javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Vektorska analiza sa primjenom na elektromagnetna polja”, u petak 26.05.2023. godine u Sali broj: 205 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12 sati
pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr sc. Enes Duvnjaković, redovni profesor, predsjednik Komisije
  Uža naučna oblast: Teorijska matematika
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
 2. Dr sc. Amra Rekić-Vuković, docent, mentor i član
  Uža naučna oblast: Teorijska matematika
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
 3. Dr sc. Vedad Pašić, vanredni profesor, član
  Uža naučna oblast: Teorijska matematika
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli

Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sci. Samra Sadiković, vanredni pprofesor, uža naučna oblast „Teorijska matematika“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

REZIME RADA

Vektorska analiza je oblast matematike kojoj je predmet proučavanja diferencijalni i integralni račun vektorskih funkcija. U prvom dijelu rada se fokusiramo na iz laganje elemenata teorije vektorske analize, to jest definisanje vektorske funkcije i njenih osobina, skalarnog i vektorskog polja, navodeći primjere i vizualizaciju istih.
U ovom dijelu dajemo pregled osnovnih osobina izvoda funkcije u pravcu i gradijenta, te uvodimo divergenciju i rotor vektorskog polja. Nakon toga, izlažemo osnovne teoreme vektorske analize i navodimo klasififikaciju vektorskih polja s obzirom na karakteristične vrijednosti koje mogu imati divergencija i rotor. U drugom dijelu rada prezentiramo povezanost vektorske analize i jednog dijela fizike, elektromagnetizma, gdje dajemo karakterizaciju električnog i magnetnog polja kroz četiri Maxwellove jednačine.
Ključne riječi: skalarno polje, vektorsko polje, gradijent, divergencija, rotor, potencijalno, solenoidno, složeno i Laplaceovo vektorsko polje, Maxwelove jednačine.