OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Samra Osmančević, diplomirana medicinska sestra/tehničar

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET

 
O B J A V L J U J E

Samra Osmančević, diplomirana medicinska sestra/tehničar, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Učestalost pozitivnosti eozinofila u brisu nosa kod djece u obdaništima na području Tuzlanskog kantona“, dana  03.03.2021. godine sa početkom u 18,00 sati na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,   pred Komisijom u sastavu: 

  1. Dr. sci. Fuad Brkić, redovni profesor za nastavni predmet „Otorinolaringologija“ Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr. sci. Fejzo Džafić, vanredni profesor za nastavni predmet „Klinička imunologija“ Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, mentor
  3. Dr.sci. Maida Mulić, vanredni profesor za nastavni predmet„Socijalna medicina“ Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član

Zamjenski član  dr.sci. Merima Gegić, docent za nastavni predmet “Medicinska mikrobiologija sa imunologijom” i “Medicinska mikrobiologija sa parazitologijom” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 08 do 14 sati.


REZIME RADA

CILJ ISTRAŽIVANJA: Cilj istraživanje je bio da se prikaže učestalot prisustva eozinofila u brišu nosa kod djece u obdaništima na području Tuzlanskog kantona
VRSTA STUDIJE: Studija je retrospektivnog karaktera.
MATERIJALI I METODE: Istraživanjem je bilo obuhvaćeno 258 -ero djece starosne dobi od 1 do 1 1 godina, sa osam Opština Tuzlanskog kantona ( Tuzla, Banovići, Gračanica, Doboj Istok. Gradačac. Lukavac. Srebrenik i Živinice). Brisevi nosne sluznice na eozinofilne granulocite su uzeti u mjesecu oktobru 2016 godine i mjesecu aprilu 2017 godine. Citološki uzorci brisa nosa (uzeti iz obje nosnice) razmazani su na predmetno staklo, fiksirani na zraku, i obojeni metodom po My Grinvald Gimsi. Nakon sušenja su analizirani pod svjetlosnim mikroskopom imerzionim uvećanjem u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u Tuzli. Roditelji djece uključene u istraživanje bili su upoznati sa ciljem i načinom uzimanja brisa nosne sluznice, te su nakon toga potpisali pismeni pristanak za uzimanje brisa nosa na eozinofile.
REZULTATI: : Ukupan broj učesnika u istraživanju iznosio je 258. od toga je 140 pripadalo muškom spolu (54.26%), a 1 18 (45.73%) ženskom spolu. Prosječna starosna dob navedene skupine je 5 godina. Ukupan broj pozitivih nalaza ujesen 2016. i proljeće 2017 iznosio je 51 (19.76%). od čega su 30 (11.6%) njih pripadnici muškog spola, a 21 (8.31%) ženskog spola. Poredeći pozitivne nalaze sa godišnjim dobima ,i sa spolom djece koja su bila pozitivna, došli smo do slijedećh rezultata. Ujesen 2016. godine bilo je ukupno 24 (9,30%) pozitivna nalaza na eozionofile. od toga su 15 (5.81%) pripadala muškom spolu, a 9 (3,48%) ženskom spolu, dok je u proljeće 2017. godine primjećen blagi porast pozitivnih nalaza i to ukupno 27 (10.46%). od čega je 15 (5.81%) pripadalo muškom polu. a 12 (4,65%) ženskom polu. Takode je primjećeno da su kod 3 (1.16%) dječaka, i 1 (038%) djevojčice oba nalaza, tj. bris nosa na eozinofile uzet ujesen i u proljeće bili pozitivni. Zastupljenost pozitivnih nalaza po općinama za jesen 2016. zabilježena je u Doboj Istoku (4,17%), Gračanici ( 12,50%), Gradačcu ( 8,23%). Lukavcu (8.33%) i Tuzli (66,67%) dok su u Srebreniku i Banovićima i Zivinicama za navedeno godišnje doba bili negativni. Međutim, u proljeće 201 7. zastupljenost pozitivnih nalaza zabilježena je u Srebreniku (3,57%), Banovićima (7,14%), Gračanici (3,57%), Lukavcu (3,57%), Tuzli (78,5%), i Živinicama (3,57%) dok su u općinama Doboj Istok, Gradačac pozitivni nalazi izostali. Obzirom da je najveći broj ispitanika bio u Tuzli, napravili smo uporednu analizu općine Tuzla sa ostalim općinama. Od ukupnog broja pozitivnih nalaza tj. 24 za jesen 2016. godine, njih 16 ( 66%>) je bilo na podrućju općine Tuzla. Od 16 pozitivnih nalaza, njih 1 1 (68,75 %) je pripadalo muškom spolu, a ostalih 5 (31,25 %) ženskom spolu. Za proljeće 2017. godine, primjećen je blago povećani broj pozitivnih nalaza i to 28. Od toga je 22 (78,57%) bilo pozitivno na području općine Tuzla, od čega su 12 (54,54%) bili pripadnici muškog, a 10 (42.85%) pripadnici ženskog spola.