OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Sanela Beganović, bachelor inž. el.

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka br.2
Tuzla

O B J A V L J U J E

Sanela Beganović, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Efikasnost primjene led tehnologije u rasvjeti unutrašnjih i vanjskih objekata“, dana 21. 12. 2022. godine sa početkom u 11,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Nedžmija Demirović, vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti “Elektroenergetske mreže i sistemi ” na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli-predsjednik
  2. Dr. sci. Nerdina Mehinović, vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti “Elektrotehnika i sistemi konverzije energije” na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli-mentor
  3. Dr. sci. Majda Tešanović, vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti “Elektrotehnika i sistemi konverzije energije” na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli- član

Zamjenski član komisije dr. sci. Mario Pejdanović, vanr. prof. na užoj naučnoj oblasti „Elektrotehnika i sistemi konverzije energije” na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

 

LED svjetiljke su postale ravnopravan konkurent natrijevim, metalhalogenim i fluorescentnim svjetiljkama na tržištu rasvjete. LED rasvjeta se koristi kako za unutrašnju, tako i za vanjsku rasvjetu. Svi postojeći izvori svjetlosti su dostigli svoju tačku maksimalne funkcionalnosti i upotrebljivosti, dok se na području LED tehnologija još uvijek vrše nova istraživanja. Postoji niz prednosti LED tehnologije u odnosu na konvencionalne izvore svjetlosti a u prvom redu jesu kvalitetnija osvjetljenost prostora i ekonomske uštede koje se postižu primjenom ove tehnologije.
Trenutni nedostatak LED tehnologije je veliko početno ulaganje, međutim, kako na tržiše izlazi sve veći broj LED svjetiljki i njihova cijena polako opada. U ovom radu su opisani osnovni dijelovi LED rasvjetnih tijela, uticaj različitih parametara na životni vijek i efikasnost LED svjetiljki te opravdanost primjene ove tehnologije u osvjetljavanju unutrašnjih i vanjskih
prostora. Prilikom projektovanja rasvjete unutrašnjih i vanjskih prostora koriste se softveri
pomoću kojih se vrši svjetlotehnički proračun osvjetljenosti prostora. Projektovanje rasvjete se vrši prema važećim standardima za unutrašnje prostore EN 12464-1 i vanjske prostore EN 12464-2. Uštede koje se postižu primjenom LED tehnologije su oko 60% u zavisnosti od vrste prostora u kojem se vrši zamjena svjetiljki.
U radu je opisan primjer zamjene postojeće rasvjete (metalhalogene, natrijeve i fluorescente svjetiljke sa odgovarajućim LED svjetiljkama na benzinskoj stanici. Analiza obuhvata vanjsku i unutrašnju rasvjetu. Na samom kraju rada su pokazane ekonomske uštede i procjena potencijalnog smanjenja emisija CO 2 koje se postižu primjenom LED tehnologije.

Ključne riječi: LED, energetska efikasnost, kvalitet rasvjete, LED elementi, standardi