OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Sejfudin Beganović, bachelor tjelesnog odgoja i sporta

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT


O B A V I J E S T


Sejfudin Beganović, bachelor tjelesnog odgoja i sporta javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razlike u morfološkim karakteristikama i motoričkim sposobnostima fudbalera uzrasta 11 godina”, dana 06.07.2022. godine u 12,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr.sci. Alen Kapidžić, redovni profesor – predsjednik
    Uža naučna oblast „Sportske igre“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport,
  2. dr. sci. Melika Muratović, vanredni profesor- mentor i član
    Uža naučna oblast „Sportske igre“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport,
  3. dr. sci. Tarik Huremović, vanredni profesor, član
    Uža naučna oblast „Teoretko-metodičke osnove sporta“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport.


Za zamjenika članova komisije imenovana je dr sci. Edin Užičanin, docent za užu naučnu oblast „Sportske igre“ na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.
Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 


REZIME RADA


Ovaj rad obuhvata istraživanje odnosno cilj ovog istraživanja je da se utvrde razlike u varijablama za procjenu morfoloških karakteristika i nivoa motoričkih sposobnosti kod fudbalera uzrasta 11 godina u dvije vremenske tačke. Uzorak ispitanika u ovom istraživanju će biti fudbaleri uzrasta 11 godina i biti će raspoređeni u dvije grupe od po 47 ispitanika. Prva grupa ispitanika testirana je u 15.04. 2018 godine a druga grupa je testirana 28.11.2021 godine. Svi ispitanici su uključeni u sistemski trenažni proces u svojim klubovima duže od dvije godine, te treniraju najmanje tri puta sedmično. Za procjenu razvoja motoričkih sposobnosti uzete su slijedeće varijable: skok udalj iz mjesta, poligon natraške, taping rukom,trbušnjaci,pretklon na klupici, izdržaj u zgibu.
Za mjerenje antropometrijskih karakteristika uzete su slijedeće varijable: visina, težina, body mass index, obim nadlaktice.