OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Šejla Jusić, bachelor matematike i fizike

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta


O B J A V L J U J E


Šejla Jusić, bachelor matematike i fizike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „RIEMANNOVA ZETA FUNKCIJA“ u srijedu 14.07.2021. godine u Sali broj: 111 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12 sati i 30 minuta pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Ramiz Vugdalić, redovni profesor, predsjednik
  Uža naučna oblast “Teorijska matematika”
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 2. Dr. sci. Sanela Halilović, vanredni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast “Teorijska matematika”
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 3. Dr.sci. Samir Karasuljić, docent, član
  Uža naučna oblast ”Teorijska matematika”
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli

Zamjenski član dr.sci. Samra Sadiković, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Teorijska matematika“ Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sat

 

REZIME RADA

 

Predmet istraživanja ovog magistarskog rada je Riemannova zeta funkcija, jedna od najviše proučavanih i najznačajnijih specijalnih funkcija u matematici. Rad se sastoji iz šest poglavlja.
U radu su najprije navedeni neki osnovni rezultati iz teorije brojeva i kompleksne analize koji su korišteni u narednim poglavljima.

U nastavku možete preuzeti REZIME RADA u cijelosti: