OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Selma Gosto, bachelor-inžinjer geologije

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET


O B J A V L J U J E


Selma Gosto, bachelor-inžinjer geologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom:
„Crveni mulj kao potencijalni nosilac elemenata rijetkih zemalja-primjer deponija Dobro Selo kod Mostara“, 20.06.2023. godine, sa početkom u 13 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Kenan Mandžić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Mehanika sa geomehanikom i geotehnika“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik, zamjenik člana komisije
 2. Dr.sci. Elvir Babajić, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Mineralogija i petrologija“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Adila Nurić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Geoprotorne informacije,inženjerska grafika i numeričko modeliranje
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00-15,00 sati.


REZIME RADA


Deponija crvenog mulja Dobro Selo je situirana na oko 10 km jugozapadno od Mostara. Na deponiju je odloženo 4.160.000,00 tona crvenog mulja. U cilju definisanja potencijalnosti crvenog mulja u pogledu koncentracija REE, analizirano je 18 uzoraka te je dokazano obogaćenje sa lahkim REE u odnosu na teške REE. Ukupna vrijednost koncentrisanih REE u deponij je 2.432.889.612,48 USD. Stepen istraženosti je na nivou prospekcijskog s obzirom na broj uzoraka i korištene metode. Prikazane podatke treba posmatrati orjentaciono i nepoznanica su također i troškovi u koje treba uključiti i troškovi geoloških istraživanja, troškovi eksploatacije, laboratorijskih i tehnoloških ispitivanja. Bilo koju tehnologiju ekstrakcije i razdvajanja REE iz crvenog mulja, treba posmatrati kao potencijalnu tehnologiju. U svakom koraku ideja je da se omogući ponovno korištenje otpada ponovnim korištenjem procesnog medija i drugih materijala.