OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Selma Hasanović, dipl. med. tehničar/sestra

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET
Univerzitetska 1
Tuzla

O B J A V L J U J E

Kandidat Selma Hasanović, dipl. med. tehničar/sestra, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Uloga citoskrinera u prevenciji karcinoma grlića materice“ dana 11.03.2022. godine sa početkom u 15,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:
1.Dr. med. sci. Elmir Čičkušić, redovni profesor za nastavni predmet „Patologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik
2.Dr. med. sci. Ermina Iljazović, redovni profesor za nastavni predmet „Patologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor, član
3.Dr. med. sci. Feđa Omeragić, vanredni profesor za nastavni predmet „Ginekologija i akušerstvo“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član

Zamjenski član Komisije dr.med.sci. Jasminka Mustedanagić Mujanović, docent za nastavni predmet „Patologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

Rezime
Karcinom grlića materice je vodeći uzrok smrti od malignih tumora u žena u zemljama u razvoju. U 90% slučajeva nastaje preko preinvazivnih lezija koje se mogu dijagnosticirati Papa testom koji predstavlja standardnu metodu skrininga. Cilj je utvrditi stopu primarnog skrininga, udio normalnih i abnormalnih Papa nalaza, značaj sprovođenja unutrašnje kontrole kvaliteta, te značaj standardizacije u preanalitičkoj i analitičkoj fazi dijagnostike. Retrospektivno su korišteni citološki nalazi Papa testova za period od 2015 – 2017. godine. Primarni skrining i validacija urednih Papa nalaza je izvršena od strane citoskrinera, a reskrining i validaciju Papa nalaza sa abnormalnostima je izvršio patolog. Korištena je Bethesda 2001 klasifikacija. Na osnovu prikupljnih podataka izračunali smo stopu primarnog skrininga, a koja iznosi 87% uzoraka i 72% samostalno potpisanih nalaza od strane citoskrinera. Zabilježeno je 86,30% urednih i 13,70% abnormalnih Papa nalaza. Dokazana je značajna pozitivna korelacija i podudarnost između rezultata citoskrinera na primarnom skriningu i patologa na reskriningu. Rezultati su pokazali 4,85% lažno negativnih nalaza na primarnom skriningu. Najčešći razlog neadekvatnosti uzoraka jesu prekrivenost leukocitima i eritrocitima, slaba fiksacija i debljina razmaza. Primarni skrining, edukacija i iskustvo citoskrinera u analizi Papa testova je od velikog značaja u prevenciji karcinoma grlića materice.