OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Selma Kunić, dipl.ing.tehnologije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet


OBJAVLJUJE


Selma Kunić, dipl.ing.tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “ Kvaliteta meda sa područja Tuzlanskog kantona obzirom na zahtijeve propisa o medu“, na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 15.09.2023. godine u 14:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Ramzija Cvrk, redovni profesor
  uža naučna oblast “Prehrambena tehnologija”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. Dr.sci. Tijana Brčina, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Prehrambena tehnologija”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. Dr.sci. Darja Husejnagić, docent
  uža naučna oblast “Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija ”
  Prirodno – matamtički fakultet Univerziteta u Tuzli,član.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 

REZIME RADA


Med predstavlja prirodnu namirnicu koju mogu samo medonosne pčele (Apis mellifera) proizvesti i koristi se u prirodnom obliku onako kako su ga pčele proizvele.
Bez obzira na napredak industrije, ne može se zamijeniti nekim proizvodnim procesom. Kvaliteta meda se razlikuje od godine do godine, i pčele nikad ne mogu dati isti med. Vremenski uslovi, ispaša, tretman pčela, blizina industrije, saobraćajnica i drugo, u velikoj mjeri utiču na kvalitet dobivenog meda. Najvažnije svojstvo kojim se može opisati hemijski sastav meda je varijabilnost i praktički ne postoje dva uzorka meda koja su u potpunosti identična.
Kvaliteta pčelinjih proizvoda može poslužiti kao bioindikatori zagađenja okoliša, odnosno kao indikator stepena dobre prakse pčelarenja.
Parametri kvalitete i zdravstvene ispravnosti meda definisani su propisima i normama u svakoj državi.
Cilj istraživanja je procjena kvaliteta meda na osnovu fizikalno – hemijskih parametara koji su propisani Pravilnikom o medu i drugim pčelinjim proizvodima (Službeni glasnik BiH, broj 37/09, 25/11), sadržaja kontaminanata, mikrobiološe čistoće i senzornih svojstava meda sa područja Tuzlanskog kantona.
Istraživanje je sprovedeno na 30 uzoraka meda sa područja Tuzlanskog kantona tj. sa područja G. Tuzle, Gračanice, Gradačca, Kalesije, Kladnja, Lukavca, Srebrenika i Tuzle.
Uzorke su činili monoflorne vrste meda (lipa, bagrem), njih 13 i poliflorne vrste meda (cvijetni/livadski), njih 7 te miješani i medljikovac, njih 10 ukupno.
Uzorci su prikupljeni u periodu septembar/oktobar 2022. i čine pašu navedene godine.
Svi uzorci mikrobiološki odgovaraju propisanim vrijednostima i zdravstveno su ispravni, ni u jednom uzorku meda nije ustanovljen sadržaj kadmija i arsena dok je u 11 uzoraka detektovana količina olova i do 50 puta veća od dozvoljene, propisane.
Sadržaj prirodnog i ukupnog invert te udio saharoze je u skladu sa referentnim vrijednostima, kao i udio vode, kiselost te aktivnost dijastaze. Kod oko 20% uzoraka elektroprovodljivost i sadržaj pepela i HMF nije u skladu sa propisom. U 26 uzoraka optička aktivnost kao funkcija udjela pojedinih ugljikohidrata u medu je u skladu sa očekivanom i naučno definisanom.

Ključne riječi: med, kvalitet meda, Tuzlanski kanton.