OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Selma Muratović, bachelor primijenjene biologije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 06.09.2023. godina

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta

 

O B J A V L J U J E

Selma Muratović, bachelor primijenjene biologije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom “ Fenotipske karakteristike i antimikrobni profil Acinetobacter baumannii izolovan iz sirovog kravljeg mlijeka “ u ponedjeljak 18.09.2023. godine u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11 sati
pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sc. Suad Širanović, docent, predsjednik
  Uža naučna oblast “Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija”
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 2. Dr.sc. Snježana Hodžić, redovni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast “Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija”
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 3. Dr. sc. Vesna Hadžiavdić, vanredni profesor, član
  Uža naučna oblast “Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija”
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli


Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sci. Amela Hercegovac, vanredni profesor uža naučna oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 


REZIME RADA

 

Mlijeko, isključujući vodu, sadrži kompletne nrijente koji su izvor proteina, lipida, ugljikohidrata, vitamina i minerala. Sem toga svježe pomuženo mlijeko od zdravih životinja može imati nekoliko stotina do nekoliko hiljada mikroorganizama po mL. Kako je put sirovog mlijeka, od muže do prerade, često, vrlo dug, tako su velike i mogućnosti njegove mikrobne kontaminacije. Cilj ovog istraživanja je odrediti zdravstvenu ispravnost sirovog mlijeka prikupljeno od uličnih prodavača na tuzlanskom kantonu u periodu proljeće-ljeto 2021.godine prema određenim mikrobiološkim paramertima (ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija u 1ml mlijeka i patogene bakterije Salmonella, Proteus, Pseudomonas i Escherichia coli). Obzirom na povećanu incidencu Acinetobacter baumannii u svijetu, 50 uzoraka sirovog kravljeg mlijeka, prikupljeno za ovo istraživanje, ispitali smo na A.baumannii, kao i osjetljivost ove bakterije na antibiotike. Fenotipske karakterstike izolata A.baumannii su određene na osnovu morfoloških i biohemijskih karakteristika. Antibiotski diskovi koje smo koristili u ovom istraživanju su: ampicilin 10μg, imipenem 10μg, gentamicin 10μg, ciprofloksacin 5 μg, penicilin 10 μg, levofloksacin 5 μg, amikacin 30 μg, meropenem 10 μg ,tobramicin 10 μg, tigecikin 15 μg. Rezultati istraživanja su pokazali da su 70% (35/50) uzoraka sirovog kravljeg mlijeka bili zdravstveno ispravni, a 30% (15/50) neispravni. Iz 22% (11/50) uzoraka sirovog kravljeg mlijeka izolirane su patogene bakterije iz rodova Acinetobacter, Proteus, Pseudomonas i Salmonella. Vrsta Acinetobacter baumannii izolovana je u 8% (4/50), Proteus sp. u 6% (3/50), Salmonella sp. u 10% (5/50) i Pseudomonas sp. u (8%) uzoraka sirovog kravljeg mlijeka. Povećan broj ukupnih aerobnih bakterija (CFU/mL/>100 000) je utvrđen u 12%(6/50) uzoraka. Jedan izolat A. baumannii je ispoljio 100% rezistenciju na sve testirane antibiotike, a drugi na 80% testiranih antibiotika. Preostala dva izolata pokazala su manju stopu rezistencije na antibiotike, te su ispoljili rezistentnost na 20% odnosno 30% antibiotika. Multipla rezistencija na antibiotike kod A. baumannii širom svijeta je u stalnom porastu. Tome doprinosi između ostalog i nekontrolirana upotreba antibiotika u vetrinarskoj medicini.