OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Selma Puhovac

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S T

 

Selma Puhovac, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Prevođenje kulturološko-humorističnog sadržaja u britanskoj TV seriji „Mućke“(“Translation of Culture-bound Humorous Content in the British TV Sitcom Only Fools and Horses”)”. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 07.01.2022. godine u 11:30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr.sc. Sanel Hadžiahmetović Jurida, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
  2. dr.sc. Tanja Pavlović, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
  3. dr.sc. Jasmina Hanić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Rezervni član Komisije: dr. sc.Mirza Džanić, vanredni profesor profesor izabran za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA

 

Ovaj završni magistarski rad ispituje metode Jana Pedersena za prevođenje kulturološko-humorističnog sadržaja u britanskoj TV seriji „Mućke” s engleskog na bosanski/hrvatski/srpski (B/H/S) jezik. Prvi dio rada predstavlja teorijsku podlogu o prijevodu, kulturi, humoru i titlovanju. Drugi dio usredotočuje se na analizu primjera kulturološko-humorističnog sadržaja iz odabranih epizoda, a treći dio teze koncentrira se na rezultate i raspravu kao i na davanje odgovora na tri istraživačka pitanja: koja se prevodilačka strategija najčešće koristila u prijevodu kulturološko-humorističnih sadržaja u TV seriji „Mućke“?; je li kulturološko-humoristični sadržaj prilagođen ciljnoj kulturi?; i je li tačnost prijevoda uvjetovana kulturnim čimbenicima? Analizirani primjeri pokazuju zastupljenost svih prevodilačkih metoda koje je identificirao Pedersen pri čemu je metoda generalizacije bila najčešće korištenauanaliziranim primjerima. Specifična ograničenja studije ostavljaju prostor za dodatna istraživanja u ovom području.