OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Selmedina Avdić, bachelor inž. el.

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka br.2
Tuzla


O B J A V L J U J E

Selmedina Avdić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Korištenje ETL procesa za pohranu i analizu podataka iz proizvodnog sistema”, dana 29.12.2023. godine sa početkom u 11,30 sati na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli (Stelekt), pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Naser Prljača, redovni profesor– predsjednik
  Uža naučna oblast Automatika i robotika
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 2. Dr. sci. Amira Šerifović-Trbalić, vanredni profesor. –mentor/član
  Uža naučna oblast Automatika i robotika
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 3. Dr. sci. Damir Demirović, vanredni profesor.-član
  Uža naučna oblast Računarstvo i informatika
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Zamjenski član Komisije dr.sci. Amila Dubravić, vanredni profesor, uža naučna oblast Automatika i robotika,Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA


U domenu informacionih tehnologija, jedan od pristupa rješavanju problema integracije podataka je primjena ETL (engl. Extract-Transform-Load) procesa koji integriraju poslovne sisteme sa sistemima analitike. ETL, što je skraćenica za izdvajanje, transformaciju i učitavanje, je proces integracije podataka koji kombinuje podatke iz više izvora podataka u jedno, konzistentno skladište podataka. Kroz niz poslovnih pravila, ETL čisti i organizira podatke na način koji odgovara specifičnim potrebama poslovne inteligencije, kao što je izvještavanje u određenim vremenskim intervalima npr. mjesečno, kvartalno ili godišnje, ali može se pozabaviti i naprednijom analitikom, koja može poboljšati pozadinske procese ili iskustva krajnjih korisnika. Potreba za ekstrakcijom, transformacijom i učitavanjem, tj. za ETL procesom operativnih podataka je velika, ako ne i veća, kod industrijskih sistema nego kod tipičnih IT poslovnih sistema. Međutim, industrijski ETL ima jedinstvene i sofisticirane zahtjeve. Naime, operativni podaci se najčešće ne pohranjuju u bazu podataka kao transakcije, nego su to obično podaci dostupni u realnom vremenu sa, na primjer PLC-ova, kontrolera mašina, SCADA sistema, i/ili baza podataka fabrike. Ovo zapravo znači, da industrijski podaci mogu poticati iz stotina uređaja i sistema i moraju se prikupljati velikom brzinom kako bi se uhvatile bilo kakve anomalije, a zatim pohranjivati različitim brzinama ovisno o slučaju upotrebe. Ekstrakcija i transformacija industrijskih podataka treba da omogući korištenje podataka od lokalne analitike, slanje u lokalne podatkovne centre ili slanje podataka na cloud.
Završni magistarski rad obuhvata istraživanje koje za cilj ima utvrđivanje primjene ETL procesa u pohrani podataka prikupljenih iz proizvodnog sistema u cilju iskorištenja datih podataka za analizu i unaprijeđenje proizvodnje.