OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Selmir Šušić, bachelor inženjera prehrambene tehnologije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 01.06.2023. godine

 

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Selmir Šušić, bachelor inženjera prehrambene tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Uticaj pasterizacije na kvalitet soka od aronije“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 22.06.2023. godine u 11:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Tijana Brčina, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Prehrambena tehnologija”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. Dr.sci. Amel Selimović, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Prehrambena tehnologija”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. Dr.sci. Amra Selimović, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Analitička hemija”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.


Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.


REZIME RADA

Cilj ovog rada je bio utvrditi uticaj različitih temperatura pasterizacije na kvalitet soka od aronije. U radu je korišten matični sok od aronije proizvedene u Bosni i Hercegovini.U teoretskom dijelu završnog magistarskog rada opisana je sama aronija, počev od uzgoja do berbe, njen hemijski i nutritivni sastav, zdravstene prednosti njenog konzumiranja. Također, opisana je tehnologija proizvodnje soka od aronije.
U eksperimentalnom dijelu predstavljene su metode koje su korištene u procjeni uticaja pasterizacije na kvalitet soka od aronije.
Pripremljena su 4 uzorka pasterizirana na temperaturama 78°C, 82°C i 86°C na kojima je analizirana suha tvar, pH, kiselost, vitamin C, polifenoli, DPPH i FRAP te mikrobiološka ispravnost soka.
Na osnovu analiza i proračuna rezutati su pokazali da se kvalitet soka od aronije nije bitno mijenjao u odnosu svježeg i pasteriziranog soka na 78 °C tj. da sok zadovoljava standarde propisane pravilnikom o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima za ishranu ljudi (“Službeni glasnik BiH“, broj 84/19), dok su na većim temperaturama pasterizacije utvrđena pojedinačna odstupanja kada je u pitanju udio vitamina i minerala.