OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Semir Dudić, bachelor inž. el.

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka br.2
Tuzla

 

O B J A V L J U J E

 

Semir Dudić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Modeliranje poslovnih procesa uz pomoć blockchain tehnologije“, dana 17.04.2024. godine sa početkom u 11,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Aljo Mujčić, redovni profesor. -predsjednik
  Uža naučna oblast Telekomunikacije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 2. Dr. sci. Alma Šećerbegović, docent-mentor/član
  Uža naučna oblast Telekomunikacije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 3. Dr. sci. Suad Kasapović, redovni profesor– član
  Uža naučna oblast Telekomunikacije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Zamjenski član Komisije, dr.sci. Samra Mujačić, vanredni profesor, uža naučna oblast Telekomunikacije, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA


U savremenom digitalnom poslovnom okruženju, optimizacija i transparentnost procesa ključni su faktori za postizanje efikasnosti i konkurentske prednosti organizacija. Blockchain tehnologija, kao jedan od najinovativnijih alata, sve više se koristi radi ostvarivanja ovih ciljeva. U ovom završnom radu analizirana su tri pristupa izvršavanja poslovnih procesa: tradicionalno izvršavanje, korištenje sistema za poslovno upravljanje te izvršavanje uz pomoć blockchain tehnologije. Kroz konkretne primjere, rad pruža detaljno poređenje i analizu prednosti i nedostataka svakog pristupa.
Praktično primjenjujući tehnologiju, rad detaljno opisuje implementaciju dva različita poslovna procesa na sistemu za poslovnog upravljanje – InDoc EDGE te Caterpillar sistem, koji je baziran na blockchain tehnologiji. Prvi proces se odnosi na primanje, obrade i distribucije ulazne i izlazne pošte, dok drugi proces je proces apliciranja za kredit u banci. Karakteristike oba sistema predstavljene su kroz analizu, dizajn i implementaciju navedenih procesa, koristeći sistem za poslovno upravljanje i blockchain sistem.
Proučavanjem prednosti i nedostataka svakog pristupa, u ovom radu je opisana temeljna analiza koja pomaže donositeljima odluka u prepoznavanju najefikasnijeg modela za njihov specifičan poslovni kontekst, kako bi se ostvarile maksimalne koristi iz odabrane tehnološke strategije. Digitalizacija i automatizacija poslovnih procesa putem sistema za poslovno upravljanje ubrzava tradicionalne postupke, dok korištenje blockchain tehnologije donosi ekonomičnost i transparentnost eliminacijom posrednika i primjenom pametnih ugovora. Unatoč ovim prednostima, kompanije koje se odluče za implementaciju poslovnih procesa na blockchain tehnologijama suočavaju se s izazovima povjerenja, sigurnosti te ulaganja u tehnička znanja zaposlenika zaduženih za implementaciju i održavanje sistema.