OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Semira Karijašević, bachelor- inžinjer prehrambene tehnologije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 10.07.2024. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

 

OBJAVLJUJE

 

Semira Karijašević, bachelor- inžinjer prehrambene tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Utjecaj halal prehrane na smanjenje zdravstvenih rizika od bolesti povezanih sa prehranom osoba starosne dobi 30 do 60 godina u Tuzlanskom kantonu“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 18.07.2024. godine u 11:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Ramzija Cvrk, redovni profesor
  uža naučna oblast “Prehrambena tehnologija”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Benjamin Muhamedbegović, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Prehrambena tehnologija”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. Dr.sci. Midhat Jašić, profesor emeritus
  uža naučna oblast “Nutricionizam”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.
  Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

REZIME RADA


Cilj rada: Cilj istraživačkog rada bio je analizirati utjecaj halal prehrane na zdravstveno stanje osoba starosne dobi od 30 do 60 godina u Tuzlanskom kantonu. Istraživanje je bilo usredotočeno na nekoliko ključnih područja, poput procjene poznavanja prednosti halal prehrane među ispitanicima, analizu konzumacije hrane prema načelima halal prehrane, te preferencije između religijskih i higijenskih/sigurnosnih razloga, kao i percipirane zdravstvene aspekte halal prehrane. Također istraživački rad obradio je i pitanja koja se odnose na nutritivni aspekt halal prehrane: čitanje nutritivnih informacija (halal) proizvoda, konzumacija raznovrsne i nutritivno izbalansirane hrane bez prejedanja. Analizirane su prehrambene navike ispitanika, zdravstvena stanja na osnovu njihovih odgovora, fokusirajući se na prehrambene indikatore koji mogu imati ključnu ulogu u razvoju bolesti.
Zadatak rada: Zadatak rada bio je analizirati utjecaj halal prehrane na zdravstveno stanje i nutritivne navike osoba starosti od 30 do 60 godina u Tuzlanskom kantonu. Kroz prikupljanje podataka putem upitnika, istražena je nivo informiranosti o halal prehrani, percipirani zdravstveni aspekti, te nutritivne navike ispitanika. Indentificirana je i povezanost između halal prehrane i smanjenja zdravstvenih rizika, kao i potrebu za edukacijom o halal prehrani i izradom vodiča halal prehrane. Kroz analizu prikupljenih podataka, istraživanje je pružilo uvid u važnost halal prehrane u kontekstu očuvanja zdravlja i prevencije bolesti među odraslom populacijom u Tuzlanskom kantonu. 
Metode rada: U radu su korištene metode analize i sinteze primarnih – podaci prikupljeni ispitivanja pojedinaca putem upitnika, i sekundarnih podataka – relevantna naučna i stručna literature autora koji su istraživali ovakvu i sličnu problematiku, na temelju kojih će se izvući određeni zaključci.
Rezultati: Na osnovu dobijenih podataka uočljivo je da većina ispitanika poznaje osnove vezane za halal prehranu. Međutim, iz informacija prikupljenih o nutritivnim navikama i izbalansiranosti prehrane i izbjegavanju prejedanja je uočljivo da njihovo poznavanje osnova halal prehrane nema čvrstu podlogu sa aspekta nutricionizma kao nauke o prehrani. Od zdravstvenih stanja koja su ispitanici prijavili, najveći broj je gojaznih. Odgovori su potvrdili potrebu da se halal prehrana kroz edukaciju podstiče da bi bila rješenje za prevenciju i suzbijanje gojaznosti, zbog holističkog pristupa zdravlju pojedinca.
Zaključak: Istraživanje je utvrdilo potencijal halal prehrane na smanjenje zdravstvenih rizika poput gojaznosti i nezaraznih bolesti, uspoređujući percepciju zdravstvenih benefita sa dosadašnjim istraživanjima. Kroz analizu prikupljenih podataka pružen je uvid u moguće veze između halal prehrane i utjecaj na zdravlje, što doprinosi boljem razumijevanju važnosti ove vrste prehrane u kontekstu očuvanja zdravlja i prevencije bolesti u lokalnom kontekstu Tuzlanskog kantona, ali i šire. Kroz istraživanje je potvrđeno postojanje potrebe za izradom vodiča halal prehrane, te edukaciju o mogućnosti halal prehrane u smanjenje stope gojaznosti i poboljšanje općeg zdravstvenog stanja u populaciji.

Ključne riječi: halal, halal prehrana, halal nutricionizam, zdravlje, gojaznost, prehrana, prehrambene navike, prevencija bolesti, complete wellness.