OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Senad Hadžikić, bachelor inž. el.

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka br.2
Tuzla

O B J A V L J U J E

Senad Hadžikić, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Projektovanje i implementacija Modula Upozorenja u sistemu za praćenje signala u vozilima“, dana 06.03.2024. godine sa početkom u 10,00 sati u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci.Suad Kasapović, redovni profesor– predsjednik
  Uža naučna oblast Telekomunikacije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 2. Dr. sci. Aljo Mujčić, redovni profesor. –mentor/član
  Uža naučna oblast Telekomunikacije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 3. Dr. sci. Alma Šećerbegović, docent-član
  Uža naučna oblast Telekomunikacije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Zamjenski član Komisije dr.sci. Samra Mujačić, vanredni profesor, uža naučna oblast Telekomunikacije, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA


Magistarski rad istražuje unapređenje telemetrijskih sistema u automobilskoj industriji kroz dizajn i implementaciju modula upozorenja, integriranjem naprednih IoT (Internet of Things – Internet stvari) tehnologija i različitih komunikacijskih protokola za efektivno upravljanje i praćenje signala vozila. Rad detaljno analizira metode efikasnog obrađivanja i reagovanja na podatke u realnom vremenu, omogućujući vozilima da ostanu sigurna i energetski efikasna. Pažnja je posvećena prikupljanju podataka kroz CAN (Controller Area Network) bus sistem, kao i njihovoj distribuciji i analizi pomoću MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) protokola i Kafka stream procesiranja.
Kroz teorijski i praktični pristup, rad dokazuje značaj primjene inteligentnih sistema upravljanja, istražujući njihove doprinose u kontekstu električnih vozila i šire IoT infrastrukture. Analizirani su različiti scenariji korištenja, gdje se ovakvi moduli upozorenja mogu iskoristiti za poboljšanje sigurnosnih protokola i efikasnosti upravljanja. Pored toga, rad se bavi i pitanjem interoperabilnosti različitih IoT uređaja i sistema unutar kompleksnog ekosistema automobilske industrije, naglašavajući važnost standardizacije i sigurnosti podataka.
Rezultati istraživanja ukazuju na značajne prednosti koje inteligentni telemetrijski sistemi donose u pogledu reaktivnosti i prilagodljivosti vozila na promjenjive uslove na putu i unapređenju održivosti operacija. Objašnjeno je kako napredni moduli upozorenja doprinose smanjenju incidenata na putu, povećanju sigurnosti putnika i smanjenju ekološkog otiska.
Rad zaključuje da je implementacija naprednih telemetrijskih sistema ključni element u evoluciji automobilske industrije, te da je njihova integracija sa IoT tehnologijama neophodna za razvoj pametnijeg i održivijeg transportnog sistema.