OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Senada Mujčinović, bachelor inženjer agronomije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Senada Mujčinović, bachelor inženjer agronomije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: „Uticaj uslova proizvodnje na kvalitet meda“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 16.07.2021. godine u 10:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr.sci. Husejin Keran, redovni profesor
  uža naučna oblast „Fizikalna hemija i elektrohemija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2.  dr.sci. Amir Zenunović, docent
  uža naučna oblast „Animalna proizvodnja i mljekarstvo“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. dr.sci. Amir Hasić, docent
  uža naučna oblast „Animalna proizvodnja i mljekarstvo“
  Tehnološki fakultet fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Za zamjenika jednog od članova Komisije imenovan je dr.sc. Besim Salkić, docent za užu naučnu oblast “Biljna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo” na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 

REZIME RADA

Pčelarstvo je poljoprivredna djelatnost od posebnog društvenog, privrednog i ekološkog značaja za očuvanje biološke raznolikosti zemlje te unapređenja poljoprivredne i voćarske proizvodnje.
Med je pčelinji proizvod koji se od davnina koristi kao hrana s blagotvornim djelovanjem na ljudski organizam. Iz ekonomskih razloga na tržištu se često pronalaze krivotvoreni uzorci meda koji mogu našteti ljudskom zdravlju i potrošače dovesti u zabludu gledajući njegove kvalitete.
Na kvalitet meda utiču mnogobrojni faktori kao što su: botaničko porijeklo medonosnog bilja, sastav nektara, geografski region na kome rastu medonosne biljke, klimatski uslovi, sezona medobranja, vrijeme i način skladištenja, zrelost i obrada, prisustvo lijekova, pesticida i mikroorganizama. Med koji se stavlja na tržište ne smije imati bilo kakav strani okus ili miris, biti u početnom stadiju fermentacije, imati vještački izmijenjenu kiselost, biti zagrijavan na takav način da su prirodni enzimi ili uništeni ili su im značajno smanjene aktivnosti, imati odstranjen polen, biti dobiven hranjenjem pčela šećerom i šećernim proizvodima ni pomiješan sa medom dobivenim na taj način. Na klimatske promjene pčelari ne mogu sami uticati, ali ono što mogu učiniti kako bi stvorili preduslove za uspjeh jeste, držati se primjera dobre pčelarske prakse i biti savjesni u svom radu.
Osnovni zadatak ovog magistarskog rada je da se na osnovu teorijskih saznanja i laboratorijskih analiza utvrdi uticaj uslova proizvodnje na kvalitet meda prateći njegova osnovna fizičko-hemijska svojstva i to: aktivitet vode, pH vrjednost, električnu provodljivost, index refrakcije, koncentraciju hidroksimetilfurfurala (HMF-a), sadržaj kadmija te na bazi dobijenih rezultata dati preporuke proizvođačima kako različiti uslovi proizvodnje mogu imati različite uticaje na kvalitet meda i njegove izvorne karakteristike.


Ključne riječi: pčelarstvo, med, proizvodnja, kvalitet