OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Senada Mujić

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

O B A V I J E S T

Senada Mujić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Usmjerenost programa inicijalnog obrazovanja pedagoga i učitelja na razvoj kompetencija za partnerstvo sa roditeljima”. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 29.03.2022. u 11:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sc. Lejla Muratović, vanredni profesor, izabrana na užu naučnu oblast „Pedagogija” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
  2. Dr. sc. Alma Malkić Aličković, vanredni profesor, izabrana na užu naučnu oblast „Pedagogija” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
  3. Dr. sc. Gabriel Pinkas, docent, izabran za užu naučnu oblast „Pedagogija“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Rezervni član Komisije: dr. sc. Aid Bulić, docent izabran za užu naučnu oblast „Pedagogija“, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA


Porodica i odgojno-obrazovna ustanova su osnovni i međusobno povezani sistemi u kojima se odvija razvoj djeteta. Izgradnja partnerstva odgojno-obrazovne ustanove i porodice je jedno od temeljnih područja u profesionalnom djelovanju pegagoga i učitelja. Zbog toga je važno da budući pedagozi i učitelji tokom svog inicijalnog obrazovanja usvoje kompetencije za iniciranje, izgradnju i održavanje partnerskih odnosa s roditeljima. U ovom radu su predstavljeni rezultati istraživanja čiji je cilj bio utvrditi usmjerenost programa inicijalnog obrazovanja pri javnim univerzitetima u Federaciji Bosne i Hercegovine na razvoj kompetencija pedagoga i učitelja za partnerstvo sa roditeljima. Uzorkom su obuhvaćeni studijski programi pedagogije, razredne nastave i predškolskog odgoja i obrazovanja pri javnim univerzitetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Sveučilište u Mostaru, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Univerzitet u Bihaću i Univerzitet u Zenici). Za prikupljanje podataka korišten je Evidencioni list.
Dobiveni rezultati upućuju na zaključak da su u studijskim programima pedagogije, razredne nastave i predškolskog odgoja i obrazovanja na javnim univerzitetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, zastupljeni nastavi predmeti usmjereni na izučavanje porodičnog odgoja i da su neki od njih dijelom usmjereni na izgradnju kompetencija za partnerstvo sa roditeljima, te da je nastavni predmet koji je primarno usmjeren na izgradnju kompetencija pedagoga i učitelja za partnerstvo sa roditeljima zastupljen samo na Univerzitetu u Zenici, pri studijskom programu razredne nastave, u statusu izbornog i pri studijskom programu predškolskog odgoja i obrazovanja u statusu redovnog predmeta. Rezultati, također, upućuju na zaključak da je prisutna povezanost između ciljeva, sadržaja i ishoda učenja u okviru nastavnih predmeta usmjerenih na proučavanje porodičnog odgoja, te da je obim sadržaja koji se odnosi na razvoj kompetencija za partnerstvo sa rodititeljima, a zastupljen je u navedenim nastavnim predmetima nedostatan, kao i predviđena obavezna i dodatna literatura u tim kolegijima, a koja se odnosi na područje partnerstva pedagoga i učitelja sa roditeljima. Navedeni rezultati impliciraju potrebu za unapređenjem studijskih programa pedagogije, razredne nastave i predškolskog odgoja i obrazovanja u dijelu koji se odnosi na zastupljenost nastavnih predmeta primarno orijentisanih na razvoj kompetencija pedagoga i učitelja za partnerstvo sa roditeljima, te u dijelu zastupljenosti obima nastavnih sadržaja koji se odnose na ovo područje.