OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Senija Ferizović, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U TUZLI

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

Tuzla, 10.03.2021. godine

O B A V I J E S T
Senija Ferizović, bachelor logopedije i audiologije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom

„Etiologija mucanja”

dana 19.03.2021. godine u 13,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

1. Dr.sci. Lejla Junuzović-Žunić, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “ Logopedija“ Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik.

2. Dr.sci. Zamir Mrkonjić, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti „Logopedija“ Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član-mentor.

3. Dr.sci. Amela Ibrahimagić, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti „Logopedija“ Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član.

Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Mirela Duranović, redovni profesor za užu naučnu oblast „Logopedija“  na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

SAŽETAK

Mucanje je spoj neuroloških, psiholoških, socijalnih i lingvističkih faktora koji su odgovorni za sam početak ali i razvoj mucanja, stoga ih je potrebno istražiti u dubini psihe i tijela pojedinca. O uzrocima, etiologiji mucanja govorilo se u radu, a glavni cilj ovog rada bio je predstaviti te analizirati teorije o nastanku mucanja ali i prikazati novije rezultate istraživanja o navedenom. Rezultati do kojih se došlo ovim istraživanjem predstavljaju hronološki tok zbivanja, od teorija koje su nastajale na osnovu raspoloživih činjenica, što je dovelo do velikog broja različitih teorija, te inovativnim postupcima, većim interesovanjem, do detaljnijeg uvida u samo stanje i šireg pogleda na sam problem. Rezultati su pružili uvid u dokaze, polazeći od pozitivne porodične historije nasljeđivanja mucanja, do identifikacije specifičnih gena, ili gena koji su u osnovi mucanja. Razvojem neinvazivnih tehnika poput PET, fMRI, CT, EEG prisutni su dokazi o aktivnostima u hemisferama mozga. Zajedno sa brojnim stavovima autora o uticaju okolinskih faktora, dovelo je do zaključka o multidisciplinarnom pristupu kao najboljem rješenju o razumijevanju datog problema.  Ključne riječi: mucanje, etiologija mucanja, teorije o nastanku mucanja, genetski uzroci, neurološki uzroci, okolinski faktori.