OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Sumeja Semanić, bachelor primjenjene biologije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 05.05.2023. godina

 

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta

O B J A V L J U J E

Sumeja Semanić, bachelor primjenjene biologije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Rotavirusi i Adenovirusi – uzročnici crijevnih infekcija kod djece u Tuzlanskom kantonu“ u ponedjeljak 15.05.2023. godine u Sali broj: 214 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 14 sati
pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sc. Snježana Hodžić, redovni profesor, predsjednik
  Uža naučna oblast “Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija”
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 2. Dr. sc. Merima Gegić, docent, mentor i član
  Nastavni predmeti “Medicinska mikrobiologija sa imunologijom” i
  “Medicinska mikrobiologija sa parazitologijom”
  Medicinski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 3. Dr. sc. Suad Širanović, docent, član
  Uža naučna oblast “Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija”
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli

Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sci. Aldijana Avdić, docent, uža naučna oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.


REZIME RADA


Rotavirusi i enterički tipovi adenovirusa su najčešći uzročnici gastroenteritisa, a najugroženije kategorije su djeca uzrasta do pet godina. Istražili smo ova dva najvažnija uzročnika, kako bismo pružili epidemiološke podatke za bolje razumijevanje njihove uloge među djecom s akutnim gastroenteritisom. Akutni gastroenteritis je značajan medicinski i socijalni problem zbog velikog broja oboljelih i visoke smrtnosti kod dojenčadi i male djece. Cilj ovog rada bio je utvrditi učestalost rotavirusa i adenovirusa u etiologiji gastroenteritisa kod djece, analizirati u kojim dobnim skupinama se najčešće javljaju, utvrditi sezonsko javljanje ovih gastroenteritisa, te da li postoji udruženost gastroenteritisa uzrokovanog rotavirusima i adenovirusima sa bakterijskim uzročnicima. U retrospektivnom istraživanju korišteni su rezultati bakteriološke i virusološke analize uzoraka stolice 1751 djeteta iz Domova zdravlja sa područja Tuzlanskog kantona, kao i djece hospitalizirane na Infektivnoj klinici UKC Tuzla, u periodu od januara 2015 do kraja 2020. godine. Prisutnost antigena rotavirusa i crijevnog adenovirusa u uzorcima stolice ispitivana je imunohromatografskim testom. U petogodišnjem istraživanju od ukupno 1751 ispitanika, rotavirusna infekcija potvrđena je kod 23%, adenovirusna kod 1,8% i istovremeno adeno i rotavirusna kod 0,4% ispitanika. Rezultat ukupnog broj ispitanika od 0 do 14 godina, pokazuje da se rotavirus najčešće javlja kod djece do pet godina u 98,5 % ispitanika, dok je broj pozitivnih rotavirusa bio visok i u dobnim skupinama, od 12 mjeseci 37,81% i do 24 mjeseca, 31,59%. Uočena je sezonska varijacija rotavirusa, najčešće infekcije su zabilježene u zimskom periodu sa vrhuncem u januaru 15,22%, međutim nađena je dosta ujednačena distribucija adenovirusne infekcije u toku godine.
Rotavirusi i adenovirusi vodeći su uzročnici infektivnog gastroenteritisa, koji se javlja osobito zimskim mjesecima, kod djece u dobi najčešće do 5 godina . Postavljanje tačne i brze dijagnoze i adekvatno liječenje, omogućilo bi brz oporavak bolesnika i spriječilo hospitalizaciju. Vakcina je jedina efikasna prevencija rotavirusnih infekcija te sprječava teške oblike bolesti.