OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Tamara Rakić, profesor biologije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
 
 
 
Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta
 
 
O B J A V L J U J E
 
Tamara Rakić, profesor biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Mikroorganizmi kao uzročnici respiratornih infekcija predškolske djece Brčko Distrikta“, u  utorak   23.04.2024. godine u Sali broj: 211  Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli,  sa početkom u 14 sati  pred Komisijom u sastavu:
 
 1. dr sci. Suad Širanović, docent, predsjednik Komisije
  Uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 2. dr sci. Amela Hercegovac, vanredni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 3. dr sci. Aldijana Avdić, docent, član
  Uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 
Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr.sci. Adisa Ahmić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 
 
Pristup javnosti je slobodan. 
 
Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.
 
 
 
REZIME RADA
 
Imuni sistem djece predškolskog uzrasta je relativno nerazvijen zbog čega podliježu visokom  riziku za respiratorne infekcije. Predmet istraživanja ovog završnog magistarskog rada bila je upravo učestalost infekcija uzrokovanih određenim mikroorganizmima izolovanih iz bioloških uzoraka gornjih respiratornih puteva predškolske djece liječene u dječijem dispanzeru Brčko Distrikta u periodu od januara 2019. do januara 2022. godine. Istraživanje je bilo retrospektivnog karaktera, a podaci su uzeti i analizirani iz zdravstvenih kartona djece predškolskog uzrasta koji su se u navedenom periodu liječili u dječijem dispanzeru Brčko Distrikta, s naglaskom na djecu oboljelu od respiratornih infekcija. 
 
Cilj istraživanja je bio utvrditi učestalost i razlike u odnosu na godišnja doba, utvrditi da li je veća učestalost virusnih ili bakterijskih infekcija te utvrditi učestalost infekcija prema polu ispitanika. Ukupan broj ispitanika u dječijem dispanzeru Brčko distrikta koji su upućeni na testiranje u istraživanom periodu bio je 1500, od kojih je 458 bilo pozitivno na određenu bakterijsku infekciju. Ukupan broj ispitanika upućenih na testiranje za virusne infekcije bio je 109, a svega 11 uzoraka je blo pozitivno na prisustvo određenog virusa. Rezultati istraživanja su pokazali da su bakterijske infekcije u istraživanom periodu bile učestalije i raznovrsnije u odnosu na virusne. Najučestaliji mikroorganizmi koji uzrokuju respiratorne infekcije predškolske djece Brčko Distrikta u istraživanom periodu bili su Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter sp., Influenzae virusi i Respiratorni sincicijski virus (RSV). 
 
Rezultati istraživanja su pokazala da su djeca od napunjene prve do treće godine najpodložnija respiratornim infekcijama, a razlog ovome može se tražiti u činjenici da se djeca tek u toj dobi počinju aktivno i po prvi put izlagati uticajima spoljašnje sredine, počinju aktivno posjećivati vrtiće, parkove, susretati se sa mnoštvom novih ljudi i na taj način su izloženi različitim mikroorganizmima. Rezltati istraživanja također pokazuju da rizik od bakterijskih i virusnih infekcija postoji tokom cijele godine. U dvije godine istraživanog perioda tokom doba proljeće – ljeto detektovana je veća učestalost bakterijskih infekcija. 
Djetinjstvo je vrijeme povećane osjetljivosti na mikroorganizme i akutne respiratorne infekcije čest su razlog dolaska u dječju ambulantu. Rezultati istraživanja ukazuju na važnost prevencija i kontrolu respiratornih infekcija, te važnosti dezinfekcije javnih ustanova, a naročito ove aktivnost trebaju biti usmjerene na djecu predškolskog uzrasta. 
 
Ključne riječi: bakterije, virusi, respiratorna infekcija, djeca