OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Tarik Derdemez, bachelor tjelesnog odgoja i sporta

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT
Tuzla, 21.11.2023. godine

 

Tarik Derdemez, bachelor tjelesnog odgoja i sporta javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Uticaj motoričkih i kognitivnih sposobnosti na situaciono-motoričke sposobnosti kod fudbalera uzrasta 13-14 godina”, dana 22.12.2023. godine u 12,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Melika Muratović, vanredni profesor – uža naučna oblast “Sportske igre”, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli; predsjednik,
  2. Dr. sci. Alen Kapidžić, redovni profesor- uža naučna oblast “Sportske igre”, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli; član.
  3. Dr. sci. Amra Nožinović Mujanović, redovni profesor – uža naučna oblast “Bazične i primijenjene kineziološke discipline ” , Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli; član.

Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Edin Užičanin, docent za užu naučnu oblast „Sportske igre“ na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.
Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Osnovni cilj ovog istraživanja je da se utvrdi uticaj motoričkih i kognitivnih sposobnosti na situaciono motoričke sposobnosti kod mlađih fudbalera FK Slobode iz Tuzle.
Na osnovu rezultata dobijenih primjenjenom statističkom metodom ( regresionom analizom ) možemo reći da se na osnovu primjenjenih prediktorskih varijabli može izvršiti predikcija u postizanju boljih rezultata u situaciono-motoričkim sposobnostima mlađih fudbalera.
Smatramo da smo u ovom radu odabrali adekvatne mjerne instrumente koji pokrivaju one latentne prostore koji su od velikog značaja za nogometnu igru. Naravno još bolja prognoza u poboljšanju rezultata bi se dobila upotpunjavanjem prediktorskog skupa varijabli i varijablama iz drugih prostora ( kognitivnim, konativnim, morfološkim itd).

Također moramo naglasiti da sve ove informacije možemo koristiti u metodici planiranja i programiranja trenažnih procesa u nogometu, selekcije, prognoze itd.

Ključne riječi: fudbaleri, motoričke sposobnosti, situaciono-motoričke sposobnosti, kognitivne sposobnosti, predikcija, regresiona analiza.