OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Toni Babić, bachelor inženjer agronomije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Toni Babić, bachelor inženjer agronomije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: „Uticaj geografskog porijekla na fizičko – hemijska svojstva meda i polena“, na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 16.07.2021. godine u 11:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Amir Zenunović, docent – predsjednik
  uža naučna oblast: Animalna proizvodnja i mljekarstvo,
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli
 2. Dr.sci. Amir Hasić, docent – mentor i član
  uža naučna oblast: Animalna proizvodnja i mljekarstvo,
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli
 3. Dr.sci. Husejin Keran, redovni profesor – član
  uža naučna oblast: Fizikalna hemija i elektrohemija
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli

Za zamjenika jednog od članova Komisije imenovan je dr.sc. Emir Imširović, docent za užu naučnu oblast “Biljna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo” na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.


REZIME RADA

Već stoljećima med i ostali pčelinji proizvodi su vrlo važna prehrambena namirnica koja se konzumira svakodnedvno. Međutim, prinosi meda i drugih pčelinjih proizvoda na farmama zavise od mnogo faktora, kao što je znanje pčelara, uslova paše, pripremljenosti društava na vremenske promjene i jos mnogo drugih faktora. Uticaj klimatskih faktora, tj. temperature zraka, a samim time i relativne vlage, može značjano da utiče na kvalitet meda i polena, odnosno njihove fizičko – hemijske osobine, koje uključuju sadržaj HMF-a, vlage, pepela i ostalih sastojaka. Pored toga, polen je visokovrijedan proizvod važan za razvoj pčelinjih zajednica. Također se, zbog visoke hranjive vrijednosti te malih količina koje se konzumiraju, svrstava u kategoriju funkcionalne hrane, jer predstavlja bogat izvor bjelančevina, masti, vitamina i minerala, a njegova hranjiva vrijednost uveliko ovisi o botaničkom i geografskom porijeklu. Zbog svega navedenog, cilj rada je da se utvrdi uticaj geografskog porijekla na fizičko – hemijske osobine meda i polena i da eventualna međusobna ovisnost između pojedinih sastojaka meda i polena i temperature zraka na određenoj lokaciji. Odabrane lokacije su područja Čapljine, Cazina i Orašja. Na bazi dobijenih rezultata, data je međusobna ovisnost između temperature, a time i relativne vlage zraka na pojedine paramatere, gdje je pokazano da veća temperature na području Čapljine mogu imati uticaj na manji sadržaj vlage u medu, kao i manju elektroprovodljvost meda.