OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Tonka Raguž, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 28.02.2022. godine


O B A V I J E S T


Tonka Raguž, bachelor logopedije i audiologije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Goldenhar sindrom (prikaz slučaja)”, dana 15.03.2022. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Amela Ibrahimagić, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “Logopedija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Lejla Junuzović-Žunić, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “Logopedija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član – mentor.
  3. Dr.sci. Zamir Mrkonjić, redovni profesor, na užoj naučnoj oblasti “Logopedija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, clan.


Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Mirela Duranović, redovni profesor za užu naučnu oblast „Logopedija“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA 


Goldenhar sindrom je kongenitalna bolest koju karakterizira oštećen razvoj struktura kao što su oči, uši, usne, jezik, nepce, donja i gornja vilica i deformacije u strukturi zubi. Abnormalnosti u anatomiji vanjskog i srednjeg uha su među najvažnijim i najočitijim značajkama kod djece s Goldenhar sindromom. Može se primjetiti mala visina, usporeni psihomotorni razvoj, teškoće u razvoju, govorni poremećaji, psiho-socijalni problemi, autistična ponašanja. Glavni cilj rada bio je prikazati kliničke karakteristike djeteta sa Goldenhar sindromom, s posebnim osvrtom na karakteristike govora i jezika. U radu prikazan je slučaj ispitanika ženskog spola sa Goldenhar sindromom, kronološke dobi 4 godine i 8 mjeseci. Rezultati su pokazali da ispitanik ima oštećenu artikulaciju, uredno jezičko razumijevanje, te da je kvalitet glasa kod ispitanika hrapav i napet, a procjena nazalne rezonancije ukazuje na hipernazalnost. Osim što ostavlja fizičke posljedice Goldenhar sindrom utječe i na govorno – jezični razvoj, na razumljivost govora, receptivni i ekspresivni jezik, kvalitetu glasa.
Ključne riječi: Goldenhar sindrom, govorno-jezični razvoj, oštećenje sluha, kvalitet glasa