OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Vanesa Malkić

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S T

 

Vanesa Malkić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Uloga socijalnog rada u odgoju i obrazovanju osoba sa poteškoćama u razvoju“. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 11.01.2022. godine u 11.00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sc. Nijaz Karić, redovni profesor, izabran na užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
  2. Dr.sc. Erna Lučić, vanredni profesor, izabrana na užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
  3. Dr.sc. Asim Pandžić, vanredni profesor, izabran na užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli


Rezervni član Komisije: dr.sc. Hariz Šarić, vanredni profesor, izabran na užu naučnu oblast „Posebna područja socijalnog rada“ na Filozofskom fakultetu Univerzitat u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA

 

Istraživanje na temu „Uloga socijalnog rada u odgoju i obrazovanju osoba sa poteškoćama u razvoju“ nastalo je iz potrebe da se ukaže na značaj socijalnog rada u specijaliziranim ustanovama koje se bave odgojem i obrazovanjem osoba sa poteškoćama u razvoju kao i njegovim afirmisanjem u redovnim obrazovnim ustanovama koje se bave inkluzivnim obrazovanjem. S obzirom na to da su osobe sa poteškoćama u razvoju prepoznate kao korisnici prava iz oblasti socijalne zaštite prvenstveno kroz proces procjene sposobnosti ali i da nisu dovoljno uključeni u redovne društvene tokove zbog nedovoljne educiranosti društvene zajednice, polazimo od pretpostavke da je neophodno angažovati veći broj socijalnih radnika u radu sa istima. Empirijski dio istraživanja je realiziran u tri kantona na području Federacije Bosne i Hercegovine i to: Tuzlanskom kantonu, Sarajevskom kantonu i Hercegovačko-neretvanskom kantonu u vremenskom periodu septembar–decembar 2019.godine. Istraživanje je obuhvatilo ukupno 68 ispitanika različitih usmjerenja zaposlenih u institucijama (JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli, JU Centar „Vladimir Nazor“ Sarajevo, JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“ Sarajevo, JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ Mostar ,JU Mješovita srednja škola“ Tuzla i JU Osnovna škola „Tušanj“ Tuzla). Istraživanja su pokazala da socijalni rad ima značajnu ulogu u odgoju i obrazovanju osoba sa poteškoćama u razvoju kako u specijaliziranim ustanovama odgoja i obrazovanja tako i obrazovnim ustanovama koje su uključene u inkluzivni proces.