OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Vanja Alavuk, dipl.inž.prehr.tehn.

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 12.12.2022. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Vanja Alavuk, dipl.inž.prehr.tehn. će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Uticaj unosa jednostavnih ugljenih hidrata na stepen uhranjenosti adolescenata u osnovnim školama“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 13.12.2022. godine u 15:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Senada Selmanović, vanredni profesor
  nastavni predmet „Zdravstvena etika”
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. Dr.sci. Nizama Salihefendić, vanredni profesor
  nastavni predmet „Urgentna i porodična medicina”
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. Dr.sci. Ramzija Cvrk, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Prehrambena tehnologija”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.


Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 

REZIME RADA


Uvod: Jednostavni ugljeni-hidrati su najznačajniji nutritivni faktor koji ima uticaja na povećane tjelesne mase. Sve je češća pojava gojaznosti kod mlađih osoba, a često i kod školske djece.
Cilj rada: Cilj istraživanja je utvrditi uticaj učestalosti konzumiranja jednostavnih ugljenih-hidrata na stepen uhranjenosti adolescenata.
Zadatak: Zadatak je bio utvrditi da li postoji uticaj unosa ugljenih-hidrata na stepen uhranjensti adolescenata u osnovnim školama.
Metode rada: Za prikupljanje podataka korišten je upitnik koji su ispunili učenici osnovne škole 7. razreda. Istraživanje je uključilo 30 ispitanika iz dva razreda osnovne škole. Upitnik je obuhvatao opšte podatke o ispitaniku, pitanja o nivou i vrsti fizičke aktivnosti, te prehrambenim i životnim navikama. Ispitanici su bili podvrgnuti antropometrijskim mjerenjima, koja su uključivala mjerenje indeksa tjelesne mase (ITM) i obima struka. Za statističku obradu je korišten R programski jezik i primjenjivane su standardne mjere deskriptivne statisitke, kao što su aritmetička sredina i standardna devijacija. Za poređenje razlika u proporcionalnoj zastupljenosti pojedinih grupa je korišten Z-test za nezavisne uzorke sa 95% CI (interval značajnosti), uz prethodnu logaritamsku transformaciju za normalnost uzorka.
Rezultati: Postoji značajna razlika između djece sa povećanom u odnosu na djecu sa normalnom tjelesnom masom kod svakodnevnog konzumiranja: zaslađenih sokova, osvježavajućih i gaziranih pića tipa kole, fante i slično ( z = 3,9518, p < 0,05 ); zaslađenog čaja (z = 2,0055, p < 0,05 ); konzumiranja hljeba (z = 8,4240, p < 0,05 ), pita (z = 3,4625, p < 0,05), tjestenine(z = 1,6448, p ≤ 0,05), voća i povrća (z = 0000, p > 0,05), brze hrane (z = 3,4625, p > 0,05) i slatkiša (z = 0,7706, p > 0,05).
Posebno postoji značajna pozitivna statistička korelacija između povećanog konzumiranja pita i tjestenina i kolača (prosti ugljeni-hidrati) sa povećanom tjelesnom masom i to na značajno velikom broju ispitanika, što potvrđuje radnu hipotezu.
Zaključak: Đaci nisu dovoljno informisani o pravilnoj prehrani i njenom uticaju na tjelesnu masu. Učestala je prehrana van kuće, a često se brza hrana konzumira u vlastitom domaćinstvu (tjestenina, pizza, zaslađena pića, kolači, keksi i sl.). Za poboljšanje postojećeg prehrambenog statusa đaka neophodna je bolja njihova edukacija, kao i edukacija roditelja i nastavnika.
Ključne riječi: prehrana školske djece, gojaznost, prehrambene navike, jednostavni ugljeni-hidrati