OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Zada Tomić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT
Tuzla, 23.01.2024. godine

 

Zada Tomić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Efekti pandemije izazvane korona virusom na mentalno i fizičko zdravlje uslovljeno rekreativnim aktivnostima”, dana 19.02.2024. godine u 15,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Osman Lačić, redovni profesor – uža naučna oblast “Teoretsko-metodičke osnove sporta”, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli; predsjednik,
  2. Dr. sci. Jasmin Bilalić, docent- uža naučna oblast “Teoretsko-metodičke osnove sporta”, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli; član.
  3. Dr. sci. Eldar Goletić, vanredni profesor – uža naučna oblast “Bazične i primijenjene kineziološke discipline ” , Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli; član.


Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Tarik Huremović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Teoretsko-metodičke osnove sporta“ na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.
Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Ovo istraživanje analiziralo je efekte pandemije izazvane Korona virusom (COVID-19) na mentalno i fizičko zdravlje žena mlađe odrasle dobi, koristeći standardizovane instrumente za procjenu depresivnosti, anksioznosti i fizičkog zdravlja.
U periodu prije pojave pandemije, učesnici koji su redovno bili tjelesno aktivni imali su nizak stepen depresivnosti i anksioznosti. Tokom pandemije primijećen je porast tih simptoma u obje grupe tjelesne aktivnosti, ali se moglo zapaziti da su ispitanici iz grupe diskontinuiranog nivoa tjelesne aktivnosti pokazali izraženiji porast depresivnosti i anksioznosti tokom pandemije u poređenju sa ispitanicima iz grupe kontinuiranog nivoa tjelesne aktivnosti.
Sa aspekta fizičkog zdravlja ispitanici koji su nastavili kontinuitet tjelesne aktivnosti zadržali su relativno stabilne rezultate fizičkog zdravlja u doba pandemije. Sa druge strane, ispitanici koji nisu zadržali kontinuitet rada pokazali su znatno lošije rezultate fizičkog zdravlja u doba pandemije u usporedbi sa periodom prije pojave pandemije.
Dakle, redovna tjelesna aktivnost pokazala se povezanom s boljim mentalnim i fizičkim zdravljem tokom pandemije izazvane Korona virusom. Ovi rezultati ističu važnost prepoznavanja i upravljanja mentalnim i fizičkim zdravljem tokom pandemijskih vremena te naglašavaju potrebu za ciljanim psihofizičkim intervencijama i podrškom. Promocijom strategija za smanjenje depresije i anksioznosti održavanjem redovne tjelesne aktivnosti, može imati značajan utjecaj na mentalno i fizičko blagostanje u teškim vremenima poput pandemije.
Ključne riječi: tjelesna aktivnost, anksioznost, depresivnost, bolest COVID-19