OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Zorica Ristić, bachelor-inžinjer hemijskog inžinjerstva i tehnologije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 11.04.2023. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Zorica Ristić, bachelor-inžinjer hemijskog inžinjerstva i tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Tvrdo hromiranje u postupku reparacije“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 05.05.2023. godine u 10:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Sead Ćatić, redovni profesor
  uža naučna oblast “Fizikalna hemija i elektrohemija”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. Dr.sci. Indira Šestan, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Fizikalna hemija i elektrohemija”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. Dr.sci. Edisa Papraćanin, docent
  uža naučna oblast „Hemijsko inženjerstvo“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.


Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.


Sažetak
Tvrdo hromiranje predstavlja elektrohemijski proces nanošenja prevlake hroma iz kiselih rastvora na određene predmete u svrhu reparacije korištenih ili oštećenih dijelova. Prevlaka tvrdog hroma ima sve širu primjenu u savremenoj industriji jer povećava otpornost na koroziju,habanje i abraziju, modifikujući fizičko-mehaničke karakteristike površine materijala. Prije samog procesa hromiranja dijelove je potrebno pripremiti hemijskim ili mehaničkim putem. Dekapiranje se vrši u rastvoru istog sastava kao što je rastvor za tvrdo hromiranje. Nakon toga se vrši proces hromiranja u rastvoru sa podešenim parametrima jačine struje, temperature rastvora i vremena trajanja. U radu je ispitan kvalitet prevlake tvrdog hroma na legiranim čelicima koji u svom sastavu sadrže 12% hroma pri čemu je određena debljina prevlake, tvrdoća, mikroskopska struktura i otpornost na savijanje. Ukoliko ispitivana površina zadovolji sve navedne karakteristike vrši se nanošenje prevlake na određene dijelove u cilju njihove reparacije.
Doprinos ovog istraživanja je u predstavljenim mogućnostima reparacije starih dijelova koji će kvalitetom i karakteristikama moći zamjeniti komercijalne nove dijelove. Također, uzimajući u obzir da pojedini dijelovi nisu više ni komercijalno dostupni uvođenje postupka reparacije treba omogućiti produženo korištenje starih dijelova.

Ključne riječi: legirani čelik, hrom, tvrdo hromiranje, reparirane prevlake.