OBAVIJEST O ORGANIZACIJI TREĆEG UPISNOG ROKA U AKADEMSKU 2022/23. GODINU

BROJ SLOBODNIH MJESTA - I CIKLUS- III ROK

UNIVERZITET U TUZLI na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03–4916-1-3/22 od 22.09.2022. godine, objavljuje Treći upisni rok za popunu slobodnih mjesta do odobrenog broja za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2022/23. godini, po Konkursu objavljenom u dnevnom listu “Dnevni Avaz” 20.06.2022. godine, na fakultetima/Akademiji/ studijskim programima kako slijedi:

-.-.-.-.-

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 23.09.2022. god.

 

UNIVERZITET U TUZLI na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03–4916-1-3/22 od 22.09.2022. godine, objavljuje

Treći upisni rok za popunu slobodnih mjesta do odobrenog broja za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2022/23. godini, po Konkursu objavljenom u dnevnom listu “Dnevni Avaz” 20.06.2022. godine, na fakultetima/Akademiji/ studijskim programima kako slijedi:

 

TREĆI UPISNI ROK
Treći upisni rok objavljen je u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 23.09.2022. god.