Obavijest o predstojećim aktivnostima – Erasmus+ projekat Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries – HEPMP

Univerzitet u Tuzli je partner u Konzorcijumu Erasmus+ projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries – HEPMP.

Cilj projekta je unapređenje znanja o bolu proširivanjem postojećih i uvođenjem novih nastavnih programa o medicini bola na dodiplomskoj nastavi Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.


Slijedeći seminari, treći i četvrti po redu, koji će biti online preko ZOOM platforme, održaće se 09.06. i 16.06.2021. god. Predavači će biti istaknuti stručnjaci koji se u okviru svojih specijalizacija bave
problematikom bola.