OBAVIJEST O RADNOM VREMENU PISARNICE UNIVERZITETA U TUZLI

Shodno rasporedu realizacije akademskih aktivnosti u tekućoj akademskoj godini, na Univerzitetu u Tuzli se koristi kolektivni godišnji odmor u periodu od 25.07.2022. godine do 19.08.2022. godine. U navedenom periodu pisarnica Univerziteta će raditi…

-.-.-.-.-

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 14.07.2022. god.

 

Shodno rasporedu realizacije akademskih aktivnosti u tekućoj akademskoj godini, na Univerzitetu u Tuzli se koristi kolektivni godišnji odmor u periodu od 25.07.2022. godine do 19.08.2022. godine.

U navedenom periodu pisarnica Univerziteta će raditi kontinuirano s tim da je rad sa strankama na prijemu pošte  od 08,00 do 14,00 sati.