OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Safija Softić-Namas, dr.med.

 

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 08.12.2021. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

 

OBJAVLJUJE

 

Safija Softić-Namas, dr.med. će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Utjecaj noćnog rada na prehrambene i životne navike i zdravlje zaposlenika Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo“, na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 18.12.2021. godine u 16:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Midhat Jašić, redovni profesor
    uža naučna oblast: Nutricionizam Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli
  2. Dr. sci. Marizela Šabanović, docent
    uža naučna oblast: Nutricionizam Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli
  3.  Dr.sci. Ramzija Cvrk, vanredni profesor
    uža naučna oblast: Prehrambena tehnologija Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.


Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 

REZIME RADA


Noćni rad je prepoznat kao veliki neprijatelj prehrambenih i životnih navika jer uveliko utječe na cjelokupno zdravlje čovjeka. Noćni rad se ne može izbjeći, ali se može pokušati smanjiti njegov negativni utjecaj.
Cilj rada bio je istražiti utjecaj noćnog rada na prehrambene i životne navike te općenito na zdravlje zaposlenika u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo (ZHMPKS). Provedeno je randomizirano opservacijsko istraživanje. Podaci su prikupljeni pomoću anonimnog jednokratnog upitnika, koji su validirale kolege iz Zagreba. Istraživanjem je obuhvaćeno 200 ispitanika, od kojih je 100 u ispitivanoj, a 100 u kontrolnoj grupi.
Došlo se do rezultata da postoje statistički značajne razlike u većini ispitivanih stavki. Neki od zaključaka ovoga rada ukazuju na to da zaposlenici ZHMPKS uglavnom imaju lošije životne i prehrambene navike, a što se tiče zdravstvenog stanja, ono zavisi od pojedinačno ispitanih zdravstvenih problema, gdje ispitivana skupina prednjači po broju srčanih udara, hipertenzije, hiperlipidemije, karcinoma, poremećaja spavanja i u grupi ostalo, dok kontrolna skupina prednjači po broju moždanih udara, šećernih bolesti, poremećaja rada štitnjače, poremećaja probave i psiholoških problema. BMI je jednako visok u obje skupine, iako se očekivalo da ispitivana skupina ima veći BMI. Krvni pritisak je značajno viši u ispitivanoj skupini.
S obzirom na bitnost teme i rastuće probleme povezane s noćnim radom, potrebno je istražiti temu na većem uzorku i dati smjernice za smanjenje štetnog utjecaja noćnog rada na zdravlje čovjeka.
Ključne riječi: noćni rad, prehrambene navike, životne navike, zdravlje