OBAVIJEST

Obavještavaju se studenti Univerziteta u Tuzli kako bi se izbjegle gužve prilikom kupovine upisnog materijala da će iste moći kupiti pored Skriptarnice na Tehnološkom fakultetu i u Skriptarnici na Filozofskom fakultetu.

 

-.-.-.-.-

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 27.09.2021. god.

 

Obavještavaju se studenti Univerziteta u Tuzli kako bi se izbjegle gužve prilikom kupovine upisnog materijala, da će moći od utorka, 28.09.2021. godine iste kupiti pored Skriptarnice na Tehnološkom fakultetu i u Skriparnici na Filozofskom fakultetu.