OBAVJEŠTENJE

 

U skladu s Procedurom za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli kriterij vrednuje se uspjeh na eksternoj maturi.

Pravilnikom o polaganju maturskog ispita u gimnaziji, tehničkoj i umjetničkoj srednjoj školi na području Tuzlanskog kantona je predviđeno da eksternu maturu može polagati i učenik koji je četvrti razred srednje škole završio izvan Kantona, ili je u inozemstvu stekao svjedodžbu koja je priznata kao svjedodžba o završenom četvrtom razredu srednje škole u Bosni i Hercegovini.

Prijave za polaganje mature se vrše od 1. do 10. aprila 2024. godine Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona. Kontakt Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona je ematura@pztz.ba dostupan na stranici www.ematura.pztz.ba