Obavještenje: Konkurs za stipendije Vlade Japana (MEXT) za 2025. godinu

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju
Tuzla, 22.04.2024. godine

 

Zaprimili smo email od Ambasade Japana u BiH pod nazivom Konkurs za stipendije Vlade Japana (MEXT) za 2025. godinu, a koji vam u cjelosti prenosimo u nastavku. Za sve informacije, molimo vas da se direktno obratite kontakt osobama navedenim u emailu u nastavku.

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
———- Forwarded message ———
From: EMBASSYOFJAPAN.CULTURE <embassyofjapan.culture@sx.mofa.go.jp>
Date: Tue, 16 Apr 2024 at 15:35
Subject: Konkurs za stipendije Vlade Japana (MEXT) za 2025. godinu // Japanese Government (MEXT) Scholarship for the year 2025
To:

Poštovani/Respected,

Molimo budite obaviješteni da je ambasada Japana u BiH otvorila konkurs za stipendije Vlade Japana za 2025.godinu. Detalje o konkursu možete pronaći u prilogu. 

Pleas be informed that the Embassy of Japan in BiH has opened a call for applications for Japanese Government scholarships for the year 2025. Details regarding the application can be found in the attachment.

Zahvaljujemo! / Thank you!

S poštovanjem, / Kind regards,

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Culture and Public Relations Section / Odjel za kulturu i odnose s javnošću 
E-mail: embassyofjapan.culture@sx.mofa.go.jp

Phone: 033 277 523

Embassy of Japan in BiH / Ambasada Japana u BiH
Bistrik 9, 71 000 Sarajevo
Tel: 033 277 500; Fax: 033 209 583
E-mail: japanbih@sx.mofa.go.jp
https://www.bosnia.emb-japan.go.jp/ 
https://www.facebook.com/EmbassyofJapaninBH 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Prilozi:

  1. Poster
  2. Saopćenje za javnost
  3. News release