OBAVJEŠTENJE o anketiranju studenata

UNTZ - LOGO

Univerzitet u Tuzli obavještava studente da će se na osnovu Odluke Senata, broj: 03-2586-1-13/23 od 10.05.2023. godine, u periodu od 29.05.-02.06.2023. godine obaviti online anketiranje studenata. Anketiranje se sprovodi u cilju poboljšanja kvaliteta nastavnog procesa na Univerzitetu u Tuzli u skladu sa Pravilnikom o studentskoj evaluaciji kvaliteta izvođenja nastave Univerziteta u Tuzli.

-.-.-.-.-

CENTAR ZA OSIGURANJE KVALITETA I INTERNU EVALUACIJU
Tuzla, 19.05.2023. god.

 

Univerzitet u Tuzli obavještava studente da će se na osnovu Odluke Senata, broj: 03-2586-1-13/23 od 10.05.2023. godine, u periodu od 29.05.-02.06.2023. godine obaviti online anketiranje studenata. Anketiranje se sprovodi u cilju poboljšanja kvaliteta nastavnog procesa na Univerzitetu u Tuzli u skladu sa Pravilnikom o studentskoj evaluaciji kvaliteta izvođenja nastave Univerziteta u Tuzli.

Poziv za učešće u Anketi će dobiti samo redovni studenti prvog ciklusa studija koji se prvi put upisuju na studijsku godinu.

Zbog specifičnosti studiranja po sistemu preduslova Fakultet elektrotehnike će anketiranje studenata upisanih na studijski program “Elektrotehnika i računarstvo” provesti u sopstvenoj organizaciji.

Anketiranje je dobrovoljno i anonimno.

 

U periodu do 28.05.2023. godine, studenti Univerziteta će od Administratora ankete na službeni e-mail

ime.prezime@untz.ba

dobiti poziv za anketiranje sa pristupnim linkom i jednistvenim kodom. Ukoliko je neko od studenata iz nekog razloga slučajno izostavljen ili nije dobio poziv sa pristupnim linkom, molimo Vas da se obratite Administratoru Ankete na e-mail anketa@untz.ba ili na broj telefona 035-278-350.

 

Univerzitet u Tuzli se unaprijed zahvaljuje svim studentima na učestvovanju u Anketi.

 

Odbor za upravljanje kvalitetom