Obavještenje o anketiranju studenata u zimskom semestru akademske 2023/24. godine

UNTZ - LOGO

 

Univerzitet u Tuzli obavještava studente da će se na osnovu Odluke Senata, broj: 03-6985-1-19/23 od 06.12.2023. godine, u periodu od 25.12.-29.12.2023. godine obaviti anketiranje studenata u printanoj formi. Anketiranje se sprovodi u cilju poboljšanja kvaliteta nastavnog procesa na Univerzitetu u Tuzli u skladu sa Pravilnikom o studentskoj evaluaciji kvaliteta izvođenja nastave Univerziteta u Tuzli.

Univerzitet u Tuzli se unaprijed zahvaljuje svim studentima na učestvovanju u Anketi.

 

Odbor za upravljanje kvalitetom