OBAVJEŠTENJE o anketiranju studenata

UNTZ - LOGO

Univerzitet u Tuzli obavještava studente da će se na osnovu Odluke Senata, broj: 03-7217-1-5/22 od 29.12.2022. godine, u periodu od 09.01.-13.01.2023. godine obaviti online anketiranje studenata. Anketiranje se sprovodi u cilju poboljšanja kvaliteta nastavnog procesa na Univerzitetu u Tuzli u skladu sa Pravilnikom o studentskoj evaluaciji kvaliteta izvođenja nastave Univerziteta u Tuzli.

-.-.-.-.-

CENTAR ZA OSIGURANJE KVALITETA I INTERNU EVALUACIJU
Tuzla, 30.12.2022. god.

 

Univerzitet u Tuzli obavještava studente da će se na osnovu Odluke Senata, broj: 03-7217-1-5/22 od 29.12.2022. godine, u periodu od 09.01.-13.01.2023. godine obaviti online anketiranje studenata. Anketiranje se sprovodi u cilju poboljšanja kvaliteta nastavnog procesa na Univerzitetu u Tuzli u skladu sa Pravilnikom o studentskoj evaluaciji kvaliteta izvođenja nastave Univerziteta u Tuzli.

 

Anketiranje studenata će se provesti samo na studijskim programima/usmjerenjima na kojima je upisano više od 5 studenata koji se prvi put upisuju na studijsku godinu.

 

U periodu do 08.01.2023. godine, studenti Univerziteta će od Administratora ankete na službeni e-mail

 

ime.prezime@untz.ba

 

dobiti poziv za anketiranje sa pristupnim linkom i jednistvenim kodom. Ukoliko je neko od studenata iz nekog razloga slučajno izostavljen ili nije dobio poziv sa pristupnim linkom, molimo Vas da se obratite Administratoru Ankete na e-mail anketa@untz.ba ili na broj telefona 035-278-350.

 

Univerzitet u Tuzli se unaprijed zahvaljuje svim studentima na učestvovanju u Anketi.

 

Odbor za upravljanje kvalitetom