Obavještenje o neradnim danima za novogodišnje praznike

GRB BOSNE I HERCEGOVINE

 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike povodom približavanja kraja 2023. kalendarske godine obavještava javnost da je Zakonom o praznicima (“Službeni list SFRJ”, broj: 6/73), koji se na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona (“Službeni list RBiH”, broj: 2/92), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom (“Službeni list RBiH”, broj: 13/94), primjenjuje kao federalni zakon, propisano da je Nova godina praznik i da se obilježava dva dana, 1. i 2. januara.

Shodno navedenom, neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine su ponedjeljak 1. januar i utorak 2. januar 2024. godine.

Na dane praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade.