Obavještenje o neradnim danima za novogodišnje praznike

GRB BOSNE I HERCEGOVINE

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o praznicima propisano da je Nova godina praznik i da se obilježava dva dana, 1. i 2. januara/siječnja. S obzirom da 1. januar/siječanj 2022. godine pada u nedjelju, obavještavamo javnost da su neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine nedjelja 1. januar/siječanj, ponedjeljak 2. januar/siječanj i utorak 3. januar/siječanj 2022. godine. Na dane praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade.

-.-.-.-.-

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 30.12.2022. godine

 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o praznicima (“Službeni list SFRJ”, broj: 6/73), koji se na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona (“Službeni list RBiH”, broj: 2/92), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom (“Službeni list RBiH”, broj: 13/94), primjenjuje kao federalni zakon, propisano da je Nova godina praznik i da se obilježava dva dana, 1. i 2. januara/siječnja. Istim Zakonom je propisano da ukoliko jedan od dana u koje se slavi Nova godina padaju u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana.

S obzirom da 1. januar/siječanj 2022. godine pada u nedjelju, obavještavamo javnost da su neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine nedjelja 1. januar/siječanj, ponedjeljak 2. januar/siječanj i utorak 3. januar/siječanj 2022. godine.

Na dane praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade.

 

Izvor:

 https://fmrsp.gov.ba/?p=7862