Obavještenje o neradnim danima za prvomajske praznike

GRB BOSNE I HERCEGOVINE

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Prvi maj/svibanj međunarodni praznik rada i da se obilježava dva dana (1. i 2. maja/svibnja). Istim zakonom je propisano da ukoliko jedan od dana u koje se slavi Prvi maj/svibanj padaju u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana.

-.-.-.-.-

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 29.04.2022. god.

 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o praznicima (“Službeni list SFRJ” broj: 6/73), koji se na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona (“Službeni list RBiH” broj: 2/92), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom (“Službeni list RBiH” broj: 13/94), primjenjuje kao federalni zakon, određeno da je Prvi maj/svibanj međunarodni praznik rada i da se obilježava dva dana (1. i 2. maja/svibnja). Istim zakonom je propisano da ukoliko jedan od dana u koje se slavi Prvi maj/svibanj padaju u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana.

 

Shodno navedenom, a s obzirom da 1. maj 2022. godine pada u nedjelju, obavještavamo javnost da su neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine nedjelja 1. maj/svibanj, ponedjeljak 2. maj/svibanj i utorak 3. maj/svibanj 2022. godine.

 

Na dane praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade.

 

Izvor:

https://fmrsp.gov.ba/?p=7311