Obavještenje o prvomajskim praznicima

GRB BOSNE I HERCEGOVINE

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 30.04.2021 god.

 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da u skladu sa Zakonom o praznicima (“Službeni list SFRJ” broj: 6/73), koji se na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona (“Službeni list RBiH” broj: 2/92), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom (“Službeni list RBiH” broj: 13/94), primjenjuje kao federalni zakon, određeno da je Prvi maj međunarodni praznik rada i da se obilježava dva dana (1. i 2. maja).

Istim Zakonom je propisano da ukoliko jedan od dana u koje se slavi Prvi maj padaju u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana. S obzirom da 2. maj ove godine pada u nedjelju, to će neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine biti subota 1. maj, nedjelja 2. maj i ponedjeljak 3. maj 2021. godine.

Izvor:
http://fmrsp.gov.ba/?p=6649