OBAVJEŠTENJE O TRANZICIJI MAIL SERVISA UNIVERZITETA U TUZLI

Obavještavamo uposlenike i studente Univerziteta u Tuzli da je u periodu 03.06. – 05.06.2022. godine planirana tranzicija e-mail servisa sa Zimbra na Google Workspace platformu. Planirano je da se sa procesom tranzicije počne u petak, 03.06.2022. godine u 18:00 sati, te Vas obavještavamo da u navedenom periodu nećete moći pristupati svojim računima na @untz.ba i @unitz.ba domenama.

-.-.-.-.-

CENTAR ZA OSIGURANJE KVALITETA I INTERNU EVALUACIJU
URED ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD
Tuzla, 02.06.2022. god.

 

Obavještavamo uposlenike i studente Univerziteta u Tuzli da je u periodu 03.06. – 05.06.2022. godine planirana tranzicija e-mail servisa sa Zimbra na Google Workspace platformu.

 

Planirano je da se sa procesom tranzicije počne u petak, 03.06.2022. godine u 18:00 sati, te Vas obavještavamo da u navedenom periodu nećete moći pristupati svojim računima na @untz.ba i @unitz.ba domenama.

 

Za sve dodatne informacije molimo Vas da se obratite administratorima Google Worspace platforme na fakultetima i/ili administratoru platoforme Univerziteta putem e-maila admin-un@untz.ba.

 

S obzirom na obim i kompleksnost predstojećih aktivnosti molimo Vas za strpljenje i razumijevanje.