OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE PRIJAVLJENE NA DRUGI UPISNI ROK O LOKACIJAMA POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA, NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI

Prijemni ispit će se održati u ponedeljak, 06.09.2021. godine u 10,00 sati. Spiskove kandidata sa tačnom lokacijom polaganja prijemnog ispita koji su aplicirali za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini, možete pogledati u nastavku:

-.-.-.-.-

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 03.09.2021. god.Prijemni ispit za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli će se održati dana 06.09.2021. godine u 10,00 sati.

Obavještavaju se kandidati koji su aplicirali na Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na:

 1. Akademiju dramskih umjetnosti,
 2. Ekonomski fakultet,
 3. Fakultet za tjelesni odgoj i sport,
 4. Filozofski fakultet,
 5. Pravni fakultet,
 6. Prirodno-matematički fakultet,
 7. Rudarsko-geološko-građevinski fakultet,
 8. Tehnološki fakultet,
 9. Fakultet elektrotehnike,
 10. Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet,
 11. Farmaceutski fakultet

da će se prijemni ispit održati u prostorijama gore navedenih fakulteta.


Kandidati koji su aplicirali za upis na Medicinski fakultet obaviještavamo da će se prijemni ispit održati u:
– prostorijama Medicinskog fakulteta na adresi Univerzitetska 1, Tuzla,
– Kampusu Univerziteta u Tuzli, u amfiteatrima 1, 2 i 3 na adresi Armije Bosne i Hercegovine b.b., Tuzla.

Kandidati koji su aplicirali za upis na Mašinski fakultet obaviještavamo da će se prijemni ispit održati u Kampusu Univerziteta u Tuzli (učionica 06B) na adresi Armije Bosne i Hercegovine b.b., Tuzla.

 

NAPOMENA: Spiskovi kandidata sa tačnom lokacijom polaganja prijemnog ispita bit će objavljeni na web stranicama fakulteta i webstranici Univerziteta u Tuzli (www.unitz.ba) u petak 03.09.2021. godine poslije 16,00 sati.

 

Spiskove kandidata sa tačnom lokacijom polaganja prijemnog ispita koji su aplicirali za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini, II upisni rok,  možete pogledati u nastavku:

 

Akademija dramskih umjetnosti

Akademija dramskih umjetnosti

 

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

 

Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet

 

Fakultet elektrotehnike

Fakultet elektrotehnike

 

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

 

Farmaceutski fakultet

Farmaceutski fakultet

 

Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

 

Mašinski fakultet

Mašinski fakultet

 

Medicinski fakultet

Opći studij medicine

Odsjek zdravstvenih studija

 

Pravni fakultet

Pravni fakultet

 

Prirodno-matematički fakultet

Prirodno-matematički fakultet

 

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

 

Tehnološki fakultet

Tehnološki fakultet