OBAVJEŠTENJE

Na Univerzitetu u Tuzli će se organizovati treći upisni rok za popunu slobodnih mjesta do odobrenog broja za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2022/23. godini, po Konkursu objavljenom u dnevnom listu „Dnevni Avaz“ 20. 06. 2022. godine.

-.-.-.-.-

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 22.09.2022. god.

 Na Univerzitetu u Tuzli će se organizovati treći upisni rok za popunu slobodnih mjesta do odobrenog broja za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2022/23. godini, po Konkursu objavljenom u dnevnom listu „Dnevni Avaz“ 20. 06. 2022. godine.

Više informacija o terminima podnošenja prijave na studijske programe fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli u trećem upisnom roku i terminu polaganja prijemnog ispita, zainteresovani kandidati mogu pronaći na web stranici Univerziteta www.unitz.ba i putem obavijesti koja će biti objavljena u petak 23.09.2022. godine u dnevnom listu „Dnevni Avaz“.