OBJAVA POZIVA ZA KONKURS (mladi od 18 do 30 godina)

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 08.02.2021. godine

 

Dragi studenti,

Ambasada Italije u Sarajevu dostavila je sljedeći poziv za konkurs, a koji vam u cjelosti prenosimo u nastavku. Rok za prijavu je 10.02., međutim, vjerujemo da će motivirani studenti, ambijentalno osviješteni i već posvećeni pitanju zaštite okoliša, putem jednostavne aplikacije željeti kandidirati svoje ideje/projekte za ovaj značajan projekat za koji je Ambasada Italije u Sarajevu, snažno opredijeljena. Za sve informacije, pišite na: italia.bih@gmail.com.


Spremni za čistiju životnu sredinu i mirnije društvo?

 

Želite li se zalagati za čišći okoliš i za bolje i mirnije društvo?

Ako imate između 18 i 30 godina, ambasada Italije treba vaše ideje, energiju i iskustvo!

Uoči konferencije o klimatskim promjenama preCOP26, koja će se održati u Milanu od 30.09. do 2.10.2021. kojoj će prisustvovati mladi iz cijelog svijeta, prije velike konferencije COP26 u Glasgowu u novembru, italijanska ambasada namjerava organizirati niz događaja u Bosni i Hercegovini.

Cilj je odabrati 15 osoba koje su odlučne da poboljšaju zajednice u kojima žive i provode ekološke i socijalne projekte u periodu do preCOP26.

Ova inicijativa predviđa niz susreta kako bi se članovima grupe omogućilo da se bolje upoznaju i rade sa ambasadom na zajedničkom programu aktivnosti, uz redovne sastanke. Zalaganje je na dobrovoljnoj osnovi i ne predviđa ekonomsku naknadu. Svi učesnici će dobiti certifikat o učešću.

Vaše prijedloge, skupa sa biografijama i osnovnim podacima, trebate poslati na italia.bih@gmail.com do 10. februara 2021.

Podnošenjem prijedloga, na najviše jednoj stranici, naznačite koje ekološke i socijalne inicijative mislite da ćete moći provesti u svom mjestu prebivališta i koje karakteristike posjedujete koje će vam pomoći da te inicijative ostvarite. Takođe naznačite da li inicijative koje predlažete mogu biti primijenjene i na drugim mjestima u Bosni i Hercegovini i eventualno u kojim.

Svaki prijedlog će se pažljivo razmotriti, s ciljem identifikacije sudionika prema geografskom porijeklu, u skladu s originalnošću i održivošću projekta.

Očekujemo vas!

Link konkursa:
https://ambsarajevo.esteri.it/ambasciata_sarajevo/bs/ambasciata/news/dall-ambasciata/invito-ai-giovani.html