Objavljen novi Erasmus+ program 2021 – 2027

ERASMUS+ 2021-2027

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 16.04.2021. god.

 

Novi program Erasmus+ nudi mogućnosti za studiranje u inostranstvu, stručnu praksu, dodatno educiranje i razmjenu osoblja u svim područjima obrazovanja i osposobljavanja mladih. Namijenjen je učenicima, studentima, polaznicima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, te obrazovanja odraslih, mladima, osobama koje rade s mladima i sportskim trenerima.

Osim mobilnosti, za koju je predviđeno 70% budžeta, novi program ulaže i u međunarodne projekte. To može biti saradnja univerziteta, nastavnog osoblja, centara za obrazovanje odraslih, organizacija za mlade, omladinskih organizacija i sportskih organizacija, organizatora strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i drugih aktera u području obrazovanja i osposobljavanja.

 

Glavne značajke programa Erasmus+ za razdoblje 2021. – 2027.

  • Uključivi Erasmus+: bolja ponuda za osobe s manje mogućnosti, uključujući osobe iz različitih kulturnih sredina i različitog socioekonomskog položaja, te osobe koje žive u ruralnim i udaljenim područjima. Među novostima su individualne i razredne razmjene učenika i mobilnost za polaznike obrazovanja odraslih. Zahvaljujući novoj mogućnosti za mala partnerstva i pojednostavljenim procedurama lakše će se prijavljivati i manje organizacije, kao što su škole, udruženja mladih i sportski klubovi. Program će biti i internacionalniji, radi suradnje s trećim zemljama, a pritom se temelji na uspjehu prethodnog programa s projektima razmjene i saradnje u cijelom svijetu, koji se sad proširuju i na sektore sporta i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.
  • Digitalni Erasmus+: Zbog pandemije je ubrzavanje digitalne tranzicije sistema obrazovanja i osposobljavanja postalo još hitnije. Program Erasmus+ podupirat će razvoj digitalnih vještina u skladu s  Akcijskim planom za digitalno obrazovanje. Omogućit će sudjelovanje u kvalitetnom digitalnom osposobljavanju i razmjenamaputem platformi eTwinningSchool Education Gateway i Evropskog portala za mlade i poticati stručnu praksu u digitalnom sektoru. Novi formati, kao što su kombinovani intenzivni programi, omogućit će da se kratkoročna fizička mobilnost u inostranstvu kombinuje s učenjem i timskim radom putem interneta. Provedba programa dodatno će se digitalizirati i pojednostavniti potpunim uvođenjem evropske studentske iskaznice.
  • Zeleni Erasmus+: U skladu s europskim zelenim planom program nudi financijske poticaje sudionicima koji biraju održive načine prijevoza. Ulagat će i u projekte koji se bave informisanjem javnosti o ekološkim problemima i olakšavati razmjene povezane s ublažavanjem klimatske krize.

Sve gore navedeno u programu je prezentirano kroz tri ključne aktivnosti:

  1. Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
  2. Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja organizacija i institucija
  3. Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška razvoju politike i suradnji

 

Više informacija

Informativni članak o novom programu Erasmus+ 2021. – 2027.

Godišnji program rada za 2021. za provedbu programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport

Pozivi na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ 2021.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en.